Pressmeddelande
Från SÄS
2012-05-21 16:15


SÄS arbetar vidare med åtgärdsplanen för ekonomi i balans


Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträdde på måndagen. På mötet godkändes delårsrapporten för april och styrelsen fick en rapport om sjukhusets åtgärdsprogram för att komma i ekonomisk balans.

Resultatet till och med april är minus 70,8 mkr vilket är 63,9 mkr sämre än budget och 9,9 mkr sämre än föregående år. Intäkterna har ökat med 2,9 procent och kostnaderna med 3,6 procent jämfört med samma period 2011. Kostnadsutvecklingen består till största delen av ökade personalkostnader samt kostnader för läkemedel. 

Prognosen för året sätts per april månad till minus 130 mkr. Ett underskott som godkänts av regionfullmäktige tidigare under våren. Det innebär att SÄS ska spara ytterligare 14 mkr i förhållande till den ursprungliga åtgärdsplanen på 93 miljoner som togs fram i vintras. 

- SÄS medarbetare gör ett mycket bra arbete för att åtgärdsplanen ska få önskad effekt. Vi har i styrelsen identifierat några områden som vi ska djupdyka i före sommaren för att stötta sjukhusets situation, säger Peter Rosholm, sjukhusstyrelsens ordförande.  

Åtgärdsplanen som genomförs successivt under året har högsta prioritet på SÄS. Den omfattar bland annat minskade kostnader för läkemedel, operationsmaterial, bemanningsföretag och köpt vård. Man ser även över var det är möjligt att gå från slutenvård till dagsjukvård och från sjudygnsvård till femdygnsvård.  Planen innehåller också minskade administrativa kostnader.

- Åtgärderna är omfattande men samtidigt konkreta och vi följer i stort planen. Samtidigt kommer vi att behöva hitta ytterligare åtgärder för att balansera en dyrare lönerörelse i år än beräknat, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör.  

SÄS fortsätter att ha korta köer

SÄS behåller tätpositionen bland regionens stora sjukhus när det gäller väntetider. I april var måluppfyllelsen att erbjuda vård inom 30 dagar 54 procent till mottagning och 62 procent till behandling. När det gäller 60 dagar når sjukhuset målet med 89 procent till mottagning respektive 92 procent till behandling.Kontaktperson: Peter Rosholm, ordf sjukhusstyrelsen, tfn 0703-261306
Thomas Wallén, sjukhusdirektör, tfn 033-616 10 00 Bengtåke Johansson, ekonomichef, tfn 033-616 10 00 Maria Bohlin, kommunikationschef, tfn 0708-211934


Läs meddelandet som PDF