Pressmeddelande
Från SÄS
2011-10-27 18:00


SÄS kvalitetspris 2011 går till ett utvecklingsarbete för att förebygga läkemedelsfel inom psykiatrin


”Piller huller om buller eller rätt på lätt sätt” handlar om att säkerställa att viktig information når patient och vårdgivare och på så sätt öka patientsäkerheten.

Priset delades ut i samband med SÄS kvalitetsdagar till Gunnel Tenbrink sjuksköterska och Per-Anders Abrahamsson, chefsöverläkare som båda arbetar på vuxenpsykiatriska kliniken SÄS och har drivit förbättringsarbetet. Juryns motivering lyder:

”Tar på ett föredömligt sätt sin utgångspunkt i behov av förbättring, vidtar förbättringsåtgärder och följer upp. Det finns ett tydligt samarbete över enhets- och professionsgränser. Arbetet skapar ökad trygghet för både patient och medarbetare och metoden kan användas av andra delar på sjukhuset.”

Gunnel Tenbrink mottagare av SÄS kvalitetspris 2011

Gunnel Tenbrink mottagare av SÄS kvalitetspris 2011. Foto: Miriam Carlsson, fotomedia.

- Det känns jätteroligt att få ta emot det här priset, det finns så många bra arbeten och forskning på sjukhuset, säger Gunnel Tenbrink.

Arbetet handlar om att genom en checklista och en läkemedelsberättelse säkerställa att både patienten och vårdgivaren får viktig information om aktuella läkemedel då patienten lämnar eller byter vårdenhet. Syftet är att minska antalet brister i läkemedelsanvändning, som exempelvis att fel läkemedel skrivs ut. Läkemedelsfel inom sjukvården beräknas kosta 20 miljarder kronor i Sverige varje år. 

Det är första gången som SÄS har arrangerat kvalitetsdagar, den 26 och 27 oktober, då medarbetare från olika verksamheter på sjukhuset har presenterat förbättringsarbeten. Syftet är att inspirera och sprida goda exempel på utvecklingsarbete gjorda på sjukhuset. Arbetena har presenterats i form av föreläsningar och posterutställningar och vissa verksamheter har haft öppet hus. Vinnaren av SÄS kvalitetspris har utsetts av en SÄS-jury som har bedömt arbetena framför allt utifrån vilka förbättringar arbetet inneburit för patienten samt att resultatet ska vara mätbart. Priset är 20 000 kronor som ska användas för studiebesök vid annat sjukhus eller liknande verksamhet för att ta del av andras erfarenheter av förbättringsarbeten.

- En tanke är att använda prissumman för att utvärdera och följa upp vårt arbete, säger Gunnel Tenbrink.

”Picclineverksamhet på onkologmottagningen” och ”SÄS  Incheckning” fick dela priset för bästa poster som röstats fram av besökarna. Priset är 5 000 kronor som också ska användas till studiebesök för att dra nytta av andras erfarenheter av förbättringsarbeten.

Teamet som arbetat med att införa piccline-katetern på SÄS fick ta emot priset för bästa poster.

Gunilla Pettersson, Elisabeth Bertsche och Kerstin Ahlberg sjuksköterskor på onkologmottagningen har arbetat med att införa piccline-katetern på SÄS. Foto: Miriam Carlsson, fotomedia.

Piccline är en typ av kateter som bland annat används vid cellgiftbehandling. Ett team på onkologmottagningen har arbetat med att implementera användandet av katetern på sjukhuset. Fördelarna är bland annat att det är ett kostnadseffektivt och tidsbesparande alternativ till andra katetrar då inläggningen av piccline i överarmen inte kräver tillgång till operationsavdelning och tillgänglig läkare utan kan skötas av sjuksköterska. Vid bland annat cellgiftsbehandling slipper dessutom patienten flera nålstick då katetern kan sitta kvar i armen ca 6 månader.

”SÄS Incheckning” handlar om att istället för att mottagningarna på sjukhuset är placerade på olika ställen, finns nu en incheckning i huvudentrén och i rehabiliteringskliniken där patienten anmäler sig, oavsett vilken mottagning eller avdelning patienten ska besöka. Direkt vid ankomsten till sjukhuset får patienten hjälp med anmälan och hänvisning till rätt enhet och slipper själv försöka hitta rätt på sjukhuset.

Malin Johansson och Ingela Rydell från SÄS Incheckning tog emot priset som bästa poster.

Malin Johansson och Ingela Rydell från SÄS Incheckning tog emot priset som bästa poster. Foto: Miriam Carlsson, fotomedia.

Under SÄS kvalitetsdagar 2012 kommer pristagarna att presentera erfarenheterna de fått från studiebesöken.

Högupplösta bilder:

Gunnel Tenbrink mottagare av SÄS kvalitetspris 2011

Teamet som arbetat med att införa piccline-katetern på SÄS

Malin Johansson och Ingela Rydell från SÄS Incheckning tog emot priset som bästa poster Kontaktperson: Weronica Aldenbrand, projektledare SÄS kvalitetsdagar, 033-616 10 00
Pressjouren, 033-616 24 44


Läs meddelandet som PDF