Pressmeddelande
Från (None)
2009-08-26 15:30


SÄS planerar inga blindtarmsoperationer via munnen


Det finns inga planer på att utföra blindtarmsoperationer via munnen på kirurgkliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus. De uppgifter som förekommit i olika medier om att sjukhuset har planer på att börja använda metoden grundar sig på felaktiga uppgifter.

 - Vi har inga sådana planer. Det måste ha blivit ett missförstånd, säger Lars Rex, verksamhetschef på kirurgkliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus.

Operationsmetoden innebär att instrumenten förs in via patientens mun och genom magsäcken för att ta ut blindtarmen. Därmed får patienten inga operationsärr. Metoden har prövats på Östra sjukhuset i Göteborg men avbröts sedan en patient fick en komplikation.

- Denna metod är fortfarande under utveckling. Det är ett komplicerat ingrepp och det behövs ytterligare forskningsstudier för att tekniken ska bli möjlig att använda fullt ut. Men skulle framtida forskningsstudier och teknikutveckling visa att det är en säker metod så är vi inte främmande för att i så fall använda den, säger verksamhetschef Lars Rex.Kontaktperson: Lars Rex, verksamhetschef kirurgkliniken, 033-616 10 00, lars.rex@vgregion.se


Läs meddelandet som PDF