Pressmeddelande
Från SÄS
2015-02-25 14:00


Sjukhusstyrelsen godkände SÄS månadsrapport och gav nytt uppdrag


Sjukhusstyrelsen sammanträdde på onsdagen och godkände månadsrapporten för januari. Resultat för årets första månad är minus 5,0 mnkr, vilket är ett avsevärt bättre resultat jämfört med samma månad förra året som låg på -21,6 mnkr. Intäkterna har ökat med fem procent och kostnaderna minskat med en procent.

- Det går inte att dra några långtgående slutsatser efter bara en månad och januariresultatet innehåller ofta en del osäkerheter. Det känns dock positivt att vi ligger betydligt bättre till än samma period förra året. Det är ett bra utgångsläge nu när vi är mitt inne i den tuffaste perioden på året med mycket patienter. Eftersom vi har en bekymmersam bemanningssituation kan vi förvänta oss ökade kostnader för övertid och bemanningsföretag, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör.  

Något längre köer än tidigare

Sjukhuset har tappar något när det gäller tillgänglighet. När det gäller tillgängligheten är måluppfyllelsen per januari för väntetid 30 dagar, 43 procent till mottagning och 44 procent till behandling.  För väntetid på 60 dagar är motsvarande siffror 65 procent till mottagning och 69 procent till behandling.

Uppdrag från styrelsen

Sjukhusstyrelsen beslutade efter votering att ge sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram underlag för att utveckla SÄS Skene till ett specialistsjukvårdscentrum. Det ska ses som en förberedelse inför det beslut om specialistsjukvården i Västra Götalandsregionen som regionstyrelsen förväntas ta i mars.

- Jag vill få tempo i denna fråga inför det kommande regionala beslutet, säger Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande.

Oppositionen reserverade sig mot beslutet med hänvisning till tidigare beslut i regionstyrelsen om SÄS Skenes roll som närsjukvårdscentrum. 

Det var det första styrelsemötet som hölls på SÄS och förutom en utbildningseftermiddag lades också en del tid på mötet att beskriva det aktuella läget och hur ledningen arbetar med uppföljning av verksamheten via en så kallad x-matris och styrtavla. Vidare fick man en tillbakablick vad som hände den förra mandatperioden.

Övriga frågor på mötet

Information om läget för den vuxenpsykiatriska mottagningen i Kind
Beslut om formaliaärenden kring den nya styrelsens arbete
 Kontaktperson: Göran Larsson, sjukhusstyrelsens ordförande 0730-204260
Thomas Wallén, sjukhusdirektör, 033-616 10 00 Anna-Karin Jernberg, ekonomichef, 033-616 10 00 Maria Bohlin, kommunikationschef, 0708-211934


Läs meddelandet som PDF