Pressmeddelande
Från SÄS
2011-10-24 08:00


SÄS är ett av få sjukhus i världen som redovisar hållbarhetsarbetet


Som unikt sjukhus i Sverige genomförs nu redovisningen för andra gången på SÄS.

Redovisningen, som genomförs för andra året, lyfter fram hur sjukhuset arbetar med gemensamma mål för miljö, ekonomi och sociala faktorer samt vilka resultat som uppnåtts.

-Vi är en del av Sveriges största bransch, vilket innebär att vi har en stor inverkan, och därmed ett stort ansvar, när det gäller miljö, ekonomi samt sociala frågor. Genom rapporten blir vi tydliga både mot oss själva och mot omvärlden hur vi arbetar med hållbarhet, säger Mikael Süld, miljöstrateg på SÄS.

Mikael Süld, miljöstrateg SÄS

Mikael Süld, miljöstrateg SÄS.

Redovisningen, som gjorts enligt GRI, Global Reporting Initiavite, gäller för 2010 och under året genomfördes flera goda exempel på hållbarhetsarbete på sjukhuset. Bland annat stod vårdbyggnaden Tehuset klar som förenar god vård och arbetsmiljö med miljömässiga och ekonomiska vinster. Byggnaden är Sveriges första som är skapad för vård i enkelrum, dels för att öka patienternas integritet men också för att minska risken för spridning av infektioner. För medarbetarna är det en modern arbetsmiljö som ska underlätta samarbete över yrkesgränser och ge mer tid för patienterna. Tehuset är även en av landets mest energieffektiva vårdbyggnader och använder cirka 60 procent mindre energi än en genomsnittlig svensk vårdbyggnad.

Ett annat exempel är busslinje 102, en direktbuss som infördes för att förbättra pendlingsmöjligheterna för de många medarbetare som bor i Göteborgsområdet. Busslinjen har lett till att fler medarbetare på sjukhuset väljer att åka buss istället för bil, vilket innebär mindre miljöpåverkan samt att sjukhuset lättare kan behålla och rekrytera medarbetare som bor i Göteborg. Att direktbussen inte går via centrala Borås sparar tid, vilket är positivt ur det sociala perspektivet eftersom pendlarna får tid över till annat.

SÄS hållbarhetsredovisning 2010
 


Hållbarhet som ofta förknippas med miljö, handlar lika mycket om god ekonomi, minskad energi- och kemikalieanvändning och om friska medarbetare.

Globalt perspektiv
Att arbeta med hållbarhet handlar inte bara om att uppnå mål för sjukhuset utan kan även vara nationella och globala insatser. Ett exempel är SÄS biståndsarbete, där sjukhuset skänker sjukvårdsmaterial till länder i Afrika och Sydamerika. Det leder bland annat till bättre vård och arbetsmiljö för människorna som lever där.

-Ju större erfarenhet vi får av hållbarhetsarbete, desto bättre kommer vi bli på att hitta områden och arbetssätt där vi kan förbättra sjukvården, både för patienter och för medarbetare, inom och utanför Sveriges gränser, samtidigt som vi gör miljövinster, säger Mikael Süld som redan planerar inför nästa års hållbarhetsrapport.  

*GRI, Global Reporting Initiativ, är en organisation som utvecklat ett regelverk för hållbarhetsredovisning som är den mest använda i världen. Hållbarhetsredovisning enligt GRI kan göras på olika nivåer. I den andra redovisningen gällande 2010 har Södra Älvsborgs Sjukhus valt den lägsta tillämpningsnivån, nivå C, med egen bedömning av innehållet utan extern granskning., 

SÄS hållbarhetsredovisning 2010

Högupplöst bild Mikael Süld, miljöstrateg
Kontaktperson: Mikael Süld, miljöstrateg SÄS, 033-616 18 18
Pressjouren, 033-616 24 44


Läs meddelandet som PDF