Pressmeddelande
Från SÄS
2015-03-09 08:00


Pressinbjudan: Välkommen att vara med vid första spadtaget för ny ambulansstation vid SÄS Skene den 11 mars


Den 11 mars kl. 14:15 invigs byggstarten för den nya ambulansstationen vid SÄS Skene.
Plats: Ambulansstationen SÄS Skene.

Medverkande: Thomas Wallén, sjukhusdirektör, Monica Hjelmgren, verksamhetschef akutkliniken, Rikard Bjuvéus, vårdenhetschef ambulanssjukvården Skene, Jan-Ola Höglund, enhetschef lokal och säkerhet, Patrik Eriksson, förvaltare Västfastigheter och Carolin Blohm, projektledare Västfastigheter.

Nuvarande ambulansstation, som uppfördes 1985, dimensionerades för en ambulans och för färre medarbetare. Under åren har antal uppdrag och bilar ökat samt att mer specialiserad sjukvård utförs på plats och i bilarna. Extra garage har fått hyras på annan plats inom sjukhusområdet.

Illustration ny ambulansstation SÄS Skene

Illustration av den nya ambulansstationen i SÄS Skene. White.

Ambulansstationen kommer framöver att få mer ändamålsenliga lokaler med en större vagnhall och nya kontor. Den nya byggnaden, som inkluderar en rymlig och mer ändamålsenlig tvätthall, ansluts mot huvudbyggnaden till höger om entrén. Byggnaden kommer att rymma fyra ambulanser och en befälsbil. I huvudbyggnaden iordningställs också nya kontor, samtals- och omklädningsrum samt ett gym i lokaler som i nuläget står tomma. Då ny- och ombyggnationen är klar rivs den gamla ambulansstationen. På den tomma platsen skapas parkeringsplatser. Byggnationen planeras vara klar i maj 2016.

Tidplan

Februari 2015 - byggstart
Februari - nov 2015 – byggproduktion
Dec 2015 – utrustning av lokalerna
Januari 2016- inflyttning
Februari– maj 2016- rivning av befintlig vagnhall och iordningställande av parkeringsyta

Regionstyrelsen fattade beslutet om till- och ombyggnation för ambulansverksamhet vid SÄS Skene den 25 mars förra året. Investeringsbeloppet beräknas till 24,5 miljoner kr.

Kort fakta om ambulanssjukvården

Nio ambulansstationer i Södra Älvsborg

Ambulanssjukvården består idag av ambulansstationerna i Alingsås, Borås, Herrljunga, Lerum, Skene, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Ambulanssjukvården har ansvaret för ambulanssjukvård och liggande sjuktransporter i Södra Älvsborg. Ambulanssjukvården är också en del i SÄS patientprocesser som går över klinikgränserna. Tillsammans med akutmottagningen är ambulanssjukvården organiserad under Akutkliniken. Verksamhetschef på akutkliniken är Monica Hjelmgren.

Ambulansstationen i Skene

Det finns två dygns­ambulanser, en dagbil och en befälsbil i Skene. Stationerna i Skene, Svenljunga och Tranemo är organiserade som en enhet med samma enhetschef. Enhetschef är Rikard Bjuveus.

Prioriteringsgrader

Prio 1 - Mycket brådskande ambulansuppdrag. Uppdrag där patient bedöms ha akuta livshotande symtom. Närmast tillgängliga ambulans utlarmas. Ambulansens personal bedömer behovet av snabb körning till platsen och påkallande av fri väg med siren eller blåljus.

Prio 2 - Brådskande ambulansuppdrag. Uppdrag där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom. Närmast tillgängliga ambulans tilldelas uppdraget. Detta ska normalt inte betraktas som trängande fall.

Prio 3 - Ej brådskande ambulansuppdrag. Uppdrag där rimlig vänteperiod ej bedöms påverka patients tillstånd. Ambulans tilldelas uppdraget med beaktande av den totala beredskapen för trängande fall.

Prio 4 - Liggande sjuktransport utförda av ambulans. 


 Kontaktperson: Rikard Bjuvéus, tfn 033-616 10 00
Patrik Eriksson, tfn 033-616 20 00 Pressjouren, tfn 033-616 24 44


Läs meddelandet som PDF