Pressmeddelande
Från SÄS
2011-10-25 13:00


Vårdutveckling i fokus när SÄS för första gången arrangerar kvalitetsdagar


För första gången arrangerar SÄS kvalitetsdagar, den 26 och 27 oktober, i syfte att sprida goda exempel på utvecklings- och förbättringsarbeten. Arbetena kommer att presenteras i en stor posterutställning och i form av föreläsningar. Vissa verksamheter kommer också att ha öppet hus. Sjukhusdirektör Thomas Wallén inviger kvalitetsdagarna på onsdagen och dagen därpå utses en vinnare av årets kvalitetspris 2011. Ett pris för bästa poster kommer också att röstas fram av besökarna.

- Vi behöver ett uthålligt förbättringsarbete för att utveckla vården ytterligare och våra medarbetares insatser är oerhört viktiga för att nå dit. Jag hoppas dessa dagar kan leda till nya idéer som kan spridas och omsättas i den egna verksamheten, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör.

Akutmottagningens utvecklingsarbete har lett till förbättringar för patienterna

Akutmottagningens utvecklingsarbete är ett av de arbeten som presenteras under dagarna och som lett till förbättringar för patienterna. Allt fler får träffa läkare snabbare och den totala vårdtiden minskar. Detta trots att det totala antalet patienter som söker vård på akuten ökat med tio procent jämfört med förra året. Det som akutmottagningen lyckats med är att bättre anpassa produktionskapaciteten efter patienternas sökmönster.

- Vi har  gjort en grundlig genomgång av inflödet och sett under vilka perioder vi har högst belastning. Sedan har vi arbetat med att anpassa vår bemanning efter det. Nu pågår en översyn med anledning av det ökade inflödet i år, säger Eva Tovinger, verksamhetschef på akutmottagningen.

Varje dygn söker i genomsnitt 140 patienter vård på akutmottagningen, men antalet varierar från 110 upp till 160. Genomgången visar att flest patienter söker vård runt elvatiden på förmiddagarna och efter 17 på helgerna. På måndagar är det ett högre vårdtryck än övriga dagar. Med den analysen som bakgrund schemaläggs personalen på ett nytt sätt.

- Vi har ökat bemanningen på kvällarna, framförallt under helgerna, och vi fyller också på med läkare oftare , säger Eva Tovinger.

Det har resulterat i en minibemanning på morgonen som sedan fylls på under dagen.  Få läkare jobbar numera dagtid. Istället varierar passen med olika starttider för att ha rätt personella resurser på plats när de verkligen behövs.

Effekterna har inte låtit vänta på sig. Av de mål som finns i regionen har akutmottagningen valt att satsa på att patienten snabbt ska få träffa en läkare. Målet i regionen är en timma, men SÄS arbetar mot att patienten ska få träffa en läkare inom 30 minuter, för att även kunna korta den totala vårdtiden.  Eva Tovinger menar att det handlar om att göra rätt saker från början och att ta rätt prover och göra rätt undersökningar utifrån symptombilden. Då tas de prover som är nödvändiga och patienten slipper onödig väntan och extra provtagningar. Idag får över 70 procent av patienterna, som söker vård dagtid, träffa en läkare inom 30 minuter. Det kan jämföras med 58 procent förra året. Det har även påverkat den totala vårdtiden som sedan juni förra året minskat från i genomsnitt 4,2 timmar till 3,5 under dagtid.  Även när det gäller arbetsmiljön märks positiva effekter och många medarbetare upplever en bättre arbetssituation. 

- Det har varit en utvecklingsresa som vi inte är klara med än, men vi har kommit en bit på väg, vilket känns väldigt positivt, säger verksamhetschef Eva Tovinger.


SÄS kvalitetsdagar 

Datum: 26-27 oktober
Tid: 8:30 – 16:00
Plats: Konferenssal Erik Bartholdsson samt Spishörnan och korridoren utanför personalmatsalen, ingång 29, SÄS Borås.

Hör gärna av er om ni vill komma.


Program

Onsdag 26 oktober

8:30 Sjukhusdirektör Thomas Wallén inviger kvalitetsdagarna
8:00 - 16:00 Posterutställning

8.50 - 16:00 Föreläsningar
Några av ämnena som tas upp är: Ett gott åldrande, protesförsörjning av benamputerade, användning av lustgas, andningshjälp och förebyggande arbete för att minska vårdskador.

9:30 - 12:00 Visning av SÄS dosmaskin för läkemedelsförsörjning
9:00 - 10.00 samt 13:00 -14:00 Medicinsk yoga
10:00 – 11.00 Öppet hus i gång- och rörelselaboratoriet
12:00 – 13:00 Öppet hus i utbildningslokalen på neonatalavdelningen
15:00 – 16:00 Extern föreläsning. Agneta Ringheim och Agneta Patriksson, Centrum för verksamhetsutveckling, föreläser om patientens delaktighet i förbättringsarbete

Torsdag 27 oktober

8:00 - 16:00 Posterutställning

8:40 - 15:15 Föreläsningar
Några av ämnena som tas upp är: Handträningsprogram för reumatiker, delaktighet för personer med förvärvad hjärnskada, musikterapi, patientsäkerhet i samband med operation
13:00 - 15:10 Externa föreläsningar. Hans Sarv, forskare på Högskolan i Borås, föreläser om systemiska möten som en metod för verksamhetsutveckling och Annica Svanström, enhetschef på sjukhuset i Falköping, föreläser om ständiga förbättringar med Lean.
15:20 - 16:00 Utdelning av kvalitetspriset 2011 samt pris för bästa poster.

Läs hela programmet för kvalitetsdagarna (pdf)


 Kontaktperson: Weronica Aldenbrand, projektledare för SÄS kvalitetsdagar, 033-616 24 96
Eva Tovinger, verksamhetschef akutmottagningen, 033-616 10 00 SÄS pressjour, 033-616 24 44


Läs meddelandet som PDF