Pressmeddelande
Från Västra Götalandsregionen
2007-10-16 15:05


Västra Götalandsregionen främst i klimatarbetet


Västra Götalandsregionen ligger i täten för klimatarbetet i landsting och regioner. Det visar en undersökning från Sveriges Kommuner och Landsting.

I en enkätundersökning har Sveriges Kommuner och Landsting undersökt hur klimatarbetet ser ut i olika grupper av kommuner och i olika landsting och regioner.

Resultaten visar bland annat att:
• Västra Götalandsregionen är mest aktiv i klimatarbetet av landsting och regioner, tätt följd av Landstinget Gävleborg, Landstinget i Uppsala län, Region Skåne och Stockholms läns landsting.
• För jämförbara frågor ligger landstingen lite längre fram i klimatarbetet än kommunerna, vilket stämmer med bilden av att större organisationer har en större bredd i arbetet.

Västra Götalandsregionen har i flera år prioriterat utvecklingsinsatser inom klimatområdet och har medverkat till en rad stora samverkansprojekt. Det gäller satsningar tillsammans med näringsliv, forskning och kommuner, till exempel projektet Biogas Väst, Energigården, lokal produktion och konsumtion av baljväxter och Soluppgång i Väst. Men också helt egna initiativ som Vätgas Sverige och programmet för energieffektiva byggnader, bland annat passivhus.

- Det här är ett resultat av ett långvarigt och medvetet politiskt arbete som gett respons i regionens verksamheter. Många olika verksamheter har föredömligt dragit sitt strå till stacken, säger regionstyrelsens ordförande Roland Andersson.

- Mycket glädjande att vi går åt rätt håll men samtidigt är det viktigt att påpeka att det är mycket kvar att göra. Klimatarbetet ska värna vår framtid och måste bli en tydligare del av vardagen, säger miljönämndens ordförande Per Olov Blom.

- Klimatdialogen Smart energi är vår nyligen inledda storsatsning på att ytterligare samla styrkan i de insatser som redan gjorts, för att snabbare göra hela Västra Götaland mindre beroende av fossil energi, säger miljöchef Peter Holmberg.

- Västra Götalandsregionen arbetar också aktivt med energifrågorna i de egna verksamheterna. Västfastigheter har gjort systematiska insatser för att energieffektivisera och gå över till biobränslen för sjukhusen med flera, säger fastighetsdirektör Kjell Eriksson.

Värmeförbrukningen är bara 115 kWH per kvm jämfört med 139kWh år 1999.

Regionstyrelsen beslutade 2004 om att enbart köpa in miljöfordon. Västra Götalandsregionen har nu den högsta andelen miljöfordon, 75 procent (genomsnittet inom landsting är på 34 procent och i kommuner på 17 procent). Västra Götalandsregionen ställer också energikrav i andra upphandlingar och informerar internt om miljömervärdena med att använda lågenergilampor och att använda sparläge på datorerna.

Läs hela undersökningen här (länk till tabellbilagan).Kontaktperson: Roland Andersson, 0705-167024,
Per Olov Blom, 0708-94 68 91, Peter Holmberg, 0703-751960, Kjell Eriksson, 0708-974807.


Läs meddelandet som PDF