Pressmeddelande
Från Vårdsamverkan Fyrbodal
2011-01-18 14:15


2,8 miljoner kronor till Vårdsamverkan Fyrbodal för kompetenshöjning inom psykiatri


Inom ramen för ”Baspersonalens kompetens psykiatri” och projektet ”Kunskap gör skillnad” har Vårdsamverkan Fyrbodal erhållit ytterligare 2 865 000 kronor som ansökts om för 2011. Med fjolårets tilldelning har Vårdsamverkan Fyrbodal beviljats totalt 5 465 000 kr. ”Detta är väldigt positivt utifrån det stora gensvar som utbildningsinsatserna hittills fått från verksamheterna” menar Lars Helldin, ordförande för ”Vårdsamverkan Fyrbodals beredningsgrupp för Psykiatri”.

Mot bakgrund av utredningen Nationell psykiatrisamordning (SOU 2006:100) beslutade regeringen i november 2007 om en femårig kompetenssatsning för att höja baspersonalens kompetens. Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att handlägga och utlysa medel för kompetenssatsningen i samverkan 2008.

Syftet med satsningen är att dels etablera en gemensam kunskapsbas för landsting och kommuner, dels vidareutbilda sin personal inom de tre strategiska behovsområdena: Vård och behandling, boende och vardagsstöd samt sysselsättning och rehabilitering till arbete.

Satsningen avser att stärka kompetensen för baspersonal inom psykiatri, men även att omfatta sjuksköterskor, biståndshandläggare, socionomer och socialsekreterare som arbetar tillsammans med brukare med psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Förbättrad kommunikation samt samarbete grupperna emellan är en del i satsningen.

”Kunskap gör skillnad” är ett projekt i samverkansarenan Vårdsamverkan Fyrbodal och har erhållit totalt 5 465 000kr för 2010-2011. Ingående parter är Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lilla Edet, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg och Åmåls kommuner, NU sjukvården, primärvården samt hälso- och sjukvårdsnämnderna. ”Vårdsamverkan Fyrbodals beredningsgrupp för psykiatri” är styrgrupp för arbetet.

För mer information om projektet ”Kunskap gör skillnad”.

Kontaktpersoner

  • Håkan Sundberg, ordförande Vårdsamverkan Fyrbodal, 0703-40 75 45.
  • Lars Helldin, Ordförande Vårdsamverkan Fyrbodals beredningsgrupp för Psykiatri, 0733 – 767240
  • Maria Bruhn, Enhetschef/samordnare Vårdsamverkan Fyrbodals Kansli, 0705 – 61 59 82

     

Kort om Vårdsamverkan Fyrbodal:

Vårdsamverkan Fyrbodal är en samverkansorganisation som samfinansieras av Västra Götalandsregionen och Fyrbodals 14 kommuner samt Lilla Edet.

Vårdsamverkan Fyrbodal arbetar för gränsöverskridande samverkan mellan samtliga vårdgivare. Det krävs samlade krafter runt vårdtagaren för att kunna erbjuda en kvalitativ och kostnadseffektiv vård.

Vårdsamverkan Fyrbodal arbetar för att ta bort trösklar och riva murar mellan sjukhus, primärvård och kommuner, för att skapa gemensamma lösningar på gemensamma behov och kunskapsutbyte mellan vårdgivare.

Sedan år 2000 arbetar organisationen enligt fastställt samverkansavtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnd 1, 2 och 3, primärvård, länssjukvård och kommunerna i Fyrbodal samt Lilla Edets kommun.Kontaktperson: Se ovan.


Läs meddelandet som PDF