Pressmeddelande
Från Västra Götalandsregionen
2012-05-23 11:00


Styrelse för Västra Götalandsregionens veteranförening


Vid ett möte på residenset i Vänersborg valdes i måndags styrelse för den nybildade veteranföreningen för Västra Götalandsregionen. Till ordförande valdes Hans Aronsson före detta ordförande i regionfullmäktige. I styrelsen ingår även Michael Kihlström, Inger Gustavsson, Alva Hjärth och Bengt Mollstedt.

Västra Götalandsregionens veteranförening har bildats för de ledamöter som lämnat sitt fullmäktigeuppdrag. Föreningen, som är en ideell förening, är politiskt och religiös neutral.

Veteranföreningens ändamål är:

  • att samla medlemmarna till kamratliga sammankomster
  • att ge information till medlemmarna i aktuella frågor
  • att med sin samlade erfarenhet bidra till regionens demokratiska utveckling
  • att tillvarata medlemmarnas gemensamma intresse

Kravet på medlemskap i veteranföreningen är att man varit ledamot i regionfullmäktige under minst en mandatperiod. Sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999 har 140 personer lämnat regionfullmäktige efter minst en mandatperiod. Dessa kommer nu att erbjudas medlemskap i föreningen.

Vid det konstituerande mötet medverkade regiondirektör Ann-Sofi Lodin som gav sin bild av vilka medicinska och ekonomiska utmaningar som regionen står inför de närmaste åren.

Kontaktperson: Veteranföreningens ordförande Hans Aronsson 0705-31 32 01.Kontaktperson: Se ovan.


Läs meddelandet som PDF