Pressmeddelande
Från hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli Mariestad
2014-10-20 09:00


Folkhälsopris Skaraborg


Fyra pristagare får dela på hälso- och sjukvårdsnämndernas folkhälsopris 2014. Samtliga pristagare arbetar med barn och ungdomar på olika sätt.

Folkhälsopriserna delas ut vid nämndernas sammanträden den 22 respektive den 24 oktober på Residenset Marieholm, Mariestad. Media är välkomna att träffa pristagarna kl 12.00 båda dagarna. Mer om respektive pristagare finns att läsa i deras ansökan till folkhälsopriset.

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg delar den 22 oktober ut pris till:

Nolltoleransgruppen Vedum med motiveringen "Många krafter i ett litet samhälle samlar sig kring barn och unga. Arbetet är långsiktigt, tålmodigt och innehåller många aktiviteter som leder till självkänsla och kamratskap bland ortens yngre invånare".
Läs ansökan Nolltoleransgruppen Vedum

Fritidsgårdsverksamheten, Nossebro Skola med motiveringen: "Under både skoltid och fritid genomförs viktiga och samordnade insatser för barn och unga. Nossebro skola är en föregångare för att få barn och unga att känna sig delaktiga och trygga".
Läs ansökan Fritidsgårdsverksamheten, Nossebro skola

 

Hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg delar den 24 oktober ut pris till:

Projekt GY arbetsmiljö-psykisk hälsa, Vadsbogymnasiet med motiveringen: "Med ett långsiktigt arbete som ser hela människan främjar Vadsbogymnasiet trivsel och goda relationer mellan elever på skolan. Eleverna själva medverkar aktivt".
Läs ansökan Projekt GY arbetsmiljö-psykisk hälsa, Vadsbogymnasiet

Ungdomsprojektet (tilldelas pris av båda hälso- och sjukvårdsnämnderna) med motiveringen: "Projektet bidrar till ett gott liv för unga människor i många av Skaraborgs kommuner. Till största delen är arbetet utvecklat genom ideella insatser".
Läs ansökan Ungdomsprojektet

 

Hälso- och sjukvårdsnämnderna i Skaraborg utser varje år varsitt folkhälsopris till en eller flera aktivititeter som på olika sätt främjar goda livsvillkor eller förebygger sjukdomar och skador.

Läs mer om folkhälsoprisetKontaktperson: Susanne Tedsjö, hälso- och sjukvårdschef 0703-88 28 30, Claes-Göran Borg (V) ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden västra Skaraborg 0708-52 33 54, Lars-Erik Lindh (S) ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden östra Skaraborg 0708-43 62 51


Läs meddelandet som PDF