Pressmeddelande
Från Kollektivtrafiksekretariatet
2015-04-18 10:11


Medborgardialog i Dalsland, om kollektivtrafikens roll i samhället


dialog

Karin Nodin, från pendlarföreningen, i sitt inledande anförande inför dialogen.

Hur kan det bli enklare för människor att resa på ett hållbart sätt i Dalsland? Under två timmar den 16 april, diskuterades denna och liknande frågor av över 70 dalslandsbor och regionpolitiker.

I samband med Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnds sammanträde i Ed, bjöd nämnden in invånare i Dalsland till dialog om kollektivtrafikens roll i samhället. Syftet var att låta regionens politiker höra mer om den verklighet invånarna i Dalsland lever, och hur kollektivtrafiken fungerar i deras vardag.

- Vi fick en bredd av åsikter och tankar från deltagarna, och den kunskapen tar nu kollektivtrafiknämndens politiker med sig i det fortsatta arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i Västra Götaland, säger Tomas Zeljko, kommunikatör på Västra Götalandsregionens avdelning för kollektivtrafik och infrastruktur.

Dialogens samtal handlade bland annat om att få bättre synkning mellan olika kollektivtrafikslag, utvecklad tågtrafik, fler tvärförbindelser och flexibla periodkort. Deltagarna lyfte också att Närtrafik, samåkning, bilpooler och cykelpooler, i kombination med kollektivtrafik, kan vara lösningar som gör det enklare att resa hållbart på landsbygden.

- För invånarna blev dialogmötet också ett tillfälle att träffa de politiker som beslutar i de långsiktiga kollektivtrafikfrågorna, och få mer kännedom om de utvecklingsfrågor och prioriteringar som politikerna behöver hantera, säger Tomas Zeljko.

Övriga beslut och ärenden

Du hittar protokoll över samtliga beslut, handlingar, kontaktuppgifter, med mera, på vgregion.se/kollektivtrafik

Ladda ner högupplöst bildKontaktperson: Ulrika Frick (MP), ordförande, tel: 0702-70 40 93
Daniel Andersson, 1:e v ordf, tel: 0766-29 87 43 Lena Malm (S), 2:e v ordf, tel: 0709-70 83 36 Tomas Zeljko, kommunikationsansvarig, tel 010-441 21 84


Läs meddelandet som PDF