Pressmeddelanden Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur

Pressmeddelanden från Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur (kollektivtrafiksekretariatet). Det senaste överst.

Många vill tycka till om framtidens kollektivtrafik
2015-10-14 16:35 (Västra Götalandsregionen)
Next Stop 2035 – medborgardialog om framtidens kollektivtrafik
2015-09-30 10:33 (Västra Götalandsregionen)
Västra Götalandsregionen rankas högst av Myndigheten för delaktighet
2015-06-17 14:40 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Medborgardialog i Dalsland, om kollektivtrafikens roll i samhället
2015-04-18 10:11 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Medborgardialog om kollektivtrafikens roll i samhället
2015-04-13 16:19 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Lunchseminarium: Hur skapar vi smarta och hållbara städer?
2015-04-08 17:25 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Miljömålen nås, och fler än väntat reser med närtrafiken
2015-01-30 15:22 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Chatta om kollektivtrafik med din politiker, den 18 december!
2014-12-16 13:23 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Utveckling av en tjänst för "kombinerad mobilitet”
2014-12-05 09:27 (Kollektivtrafiksekretariatet)
System för passagerarräkning testas
2014-11-10 12:12 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Kollektivtrafiknämnden testar digital dialog om kollektivtrafiken
2014-09-19 14:22 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Efterlyser visioner för kollektivtrafiken
2014-07-02 11:22 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Nya idéer ska utveckla kollektivtrafiken på landsbygd och i skärgård
2014-06-18 14:10 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Utökad giltighet för fritidskort i Västra Götaland
2014-06-05 15:28 (Kollektivtrafiksekretariatet)
Grundutbud för kollektivtrafik på landsbygden
2014-04-24 15:59 (Kollektivtrafiksekretariatet)
2 


Ladda ner Acrobat Reader