Pressmeddelande
Från Kollektivtrafiksekretariatet
2015-04-13 16:19


Medborgardialog om kollektivtrafikens roll i samhället


Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har bjudit in till medborgardialog i Ed den 16 april.

Omkring sjuttio personer är anmälda till dialogen, varav cirka 20 personer är politiker från kollektivtrafiknämnden.

Dialogen arrangeras för att skapa en ömsesidig förståelse för de långsiktiga förutsättningar som finns för kollektivtrafiken och för resenärerna i Dalsland.

Kollektivtrafiknämnden bjuder i samband med detta in även media, för att lyssna och ställa frågor.

Tid: Torsdag 16 april, 18.00-20.00
Plats: Hotell Dalsland, Strömstadsvägen 2, Ed
Anmälan: Om du som journalist vill delta, kontakta Tomas Zeljko, tomas.zeljko@vgregion.se, 010-441 21 84.Kontaktperson: Tomas Zeljko, kommunikationsansvarig, tomas.zeljko@vgregion.se, 010-441 21 84
Ulrika Frick (mp), ordförande, tel: 0702-70 40 93


Läs meddelandet som PDF