Pressmeddelande
Från Kollektivtrafiksekretariatet
2012-12-06 12:17


Smidigare med anropsstyrd trafik


Västra Götalandsregionen finansierar ett projekt som ska göra det enklare för de som använder den anropsstyrda kollektivtrafiken. Bättre information och smidigare förbeställning är ett par av förändringarna.

Kollektivtrafiknämnden finansierar ett projekt som ska ge personer på mindre orter och på landsbygden, bättre tillgång till kollektivtrafiken.

– I områden med få resenärer är det inte bra, vare sig för ekonomin eller miljön, att köra bussar i linjetrafik med bara några få resenärer. Samtidigt ska det finnas en grundläggande servicenivå, och anropsstyrd trafik kan ibland vara en lösning i områden där resenärerna är få, säger Ulrika Frick, kollektivtrafiknämndens ordförande

Anropsstyrd trafik innebär att resenärerna förbeställer sina resor, och istället för en buss, är det en taxi eller ett annat mindre fordon som utför resan.

– Vi satsar 10 miljoner kr i projektet, fram till och med 2014, för att utveckla den anropsstyrda trafiken. Från den 9 december kan resenärerna, som ett resultat av projektet, boka sin resa en timma innan de vill resa istället för två timmar innan som det är idag.

Utbudet har också ökat. Som ett test i projektet är det nu möjligt för arbetspendlare att under skolornas lov och ledigheter resa med anropsstyrd trafik på linjer där skolturer dominerar – detta har projektet gjort möjligt på cirka 50 linjer i ett första skede, och nu blir det möjligt på totalt 74 linjer av Västtrafiks cirka 900 linjer. Tidigare har arbetspendlare på dessa sträckor drabbats när skolturer har dragits in under loven.

Under nästa år blir dessutom informationen om den anropsstyrda trafiken i Västtrafiks reseplanerare bättre.Kontaktperson: Ulrika Frick (mp), ordförande, tel: 0702-70 40 93.
Martin Elofsson, regionutvecklare, tel: 010-441 12 36


Läs meddelandet som PDF