Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2012-12-11 14:00


Västra Götalandsregionen fortsätter satsa på personer med funktionsnedsättning

Birgitta i Borås fick fast jobb på SÄS


Projektet som skulle ge 100 personer med funktionsnedsättning jobb i Västra Götalandsregionen har överträffat alla förväntningar. Dubbelt så många personer har fått jobb och idag beslutade regionstyrelsen att fortsätta bidra till finansieringen.
– Det är verkligen ett jättebra sätt att få komma in och prova hur ett jobb fungerar. Både för en själv och arbetsgivaren, säger Birgitta Holm Johansson i Borås som idag har en tillsvidareanställning på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS).
Projektet som startade under 2009 var ett sätt att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få arbete i Västra Götalandsregionens verksamheter.
Initiativet kom ursprungligen från dåvarande handikappkommittén och personalutskottet som ansåg att Västra Götalandsregionen som stor arbetsgivare borde ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Projektet kom därefter även att omfatta rehabiliteringsinsatser och omställningsarbete för egen personal.

Fyra geografiska områden

Under 2009 skapades fyra så kallade arbetsmarknadsnoder för de geografiska områdena Göteborg, Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad. En samordnare för varje nod anställdes och har samarbetat med var sin lokal grupp med representanter från Västra Götalandsregionens olika förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företagshälsovård och fackliga organisationer.
Eftersom lönebidrag från Arbetsförmedlingen har finansierat en del av lönekostnaden och regionstyrelsen fyllt ut med resten så har Västra Götalandsregionens verksamheter kunnat anställa personer med funktionsnedsättning utan kostnad. Projektpengarna har också finansierat de fyra samordnarna som med sin kunskap om organisationen haft en viktig roll i att matcha individer till rätt arbetsplatser.
Målet för projektet var från början att skapa jobb åt 100 personer med funktionsnedsättning. Idag har dubbelt så många fått jobb, även om alla inte är på heltid.

Självförtroendet har vuxit

En del av dem som anställts inom projektet har under tiden övergått till ”vanliga” jobb både inom och utanför Västra Götalandsregionen.
– Många av dem vi anställt har inte varit ute i arbetslivet alls tidigare. De jobb vi har kunnat erbjuda har gjort att deras självförtroende vuxit så att de har vågat ta steget ut i arbetslivet, säger Stig Lindholm på Västra Götalandsregionens HR-strategiska avdelning.
Birgitta Holm Johansson (58) hade slitit ut kroppen inom hemtjänsten och gått arbetslös länge när hon först fick jobb på Samhall. Där blev hon så småningom tillfrågad om ett jobb på HR-avdelningen på SÄS, inom projektet arbetsmarknadsnoder.
Här arbetar Birgitta med administrativt arbete och sköter bokningar av möten och utbildningar med mera.
I juni omvandlades hennes tjänst till en tillsvidareanställning.
– Det är ju kanon att ha fått ett fast jobb vid min ålder. Men även om jag inte fått det så hade anställningen varit en merit att ha med sig som referens och ett steg i rätt riktning, säger Birgitta.

Fakta:

Regionstyrelsen har avsatt 11,5 miljoner per år under tre år till projektet.
Arbetsmiljödelegationen har också bidragit till finansieringen vilket inneburit en budget på sammanlagt 16,5 miljoner per år.
Projektet avslutas vid utgången av 2012 men arbetsformerna ska bestå och de kunskaper och erfarenheter man fått under projekttiden ska tas till vara och utvecklas vidare.
Regionstyrelsen beslutade att avsätta 14,3 miljoner av det personalpolitiska anslaget under nästa år. Ansvaret för att följa upp och utveckla arbetet läggs på personalutskottet. När det gäller rehabiliteringsåtgärder  och omställningsarbete för egen personal ska det i fortsättningen skötas inom ordinarie HR-organisation.Kontaktperson: Stig Lindholm, HR-strategiska avdelningen, regionkansliet: 0703-690775
Samordnare för nod Sjuhärad:Johanna During 033-616 24 12, 0706-16 24 12 Birgitta Holm Johansson:033-616 35 39


Läs meddelandet som PDF