Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2007-10-19 10:00


Formalia runt regionfullmäktige 22-23 oktober


Regionfullmäktiges sammanträde den 22-23 oktober är det första tvådagarsmötet, förutom budgetmötena i juni. Dagarna har ett annat upplägg med en temadag och en beslutsdag.

Måndagen den 22 oktober kommer regionfullmäktige att ägna åt föredrag, grupparbeten och redovisning. Under förmiddagen (klockan 10.00-12.00) kommer Bo Wiktorin från Nutek att hålla föredrag om förutsättningar för tillväxt och Claes Roxbergh (mp) om villkor för hållbarhet.

Vid 12.00 lämnar ledamöterna för lunch följt av grupparbeten. Klockan 15.00 återsamlas ledamöterna i fullmäktigesalen för redovisning av grupparbetena samt en kommentar från varje parti. Dagen avslutas 17.15.

Närradio och webb-tv sänder föredrag och redovisning men gör ett sändningsuppehåll mellan 12.15 och 14.45 under grupparbetena.

Tisdagen den 23 oktober blir det ordinarie fullmäktigesammanträde (frågestund, interpellationer och beslut) med start klockan 09.00. Närradio och webb-tv sänder som vanligt hela dagen fram till sammanträdets slut.

Hälsningar

Kjell Foss
presschefKontaktperson: Regionfullmäktiges ordförande Hans Aronsson, 0705-31 32 01, eller Kjell Foss, 0702-41 52 88.


Läs meddelandet som PDF