Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2008-10-01 14:20


Från hälso- och sjukvårdsutskottet 1 oktober


Målrelaterad ersättning till kliniker som uppnår vårdgarantin

Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat att införa målrelaterad ersättning för att uppnå vårdgarantin och förbättra tillgängligheten i vården. Totalt avsätter utskottet 83 miljoner kronor till de sjukhus som vid årsskiftet klarar vårdgarantin och inte har några patienter som väntar utöver tidsgränserna. Pengarna ska fördelas till respektive sjukhusledning för vidare fördelning till enskilda kliniker.

Västra Götalandsregionen har under de senaste åren arbetat aktivt för att nå de tidsgränser som gäller för den nationella vårdgarantin. Tillgängligheten har förbättrats och antalet patienter som väntar på vård har minskat. Trots detta är det fortfarande 18 000 patienter som har väntat längre än vårdgarantins tidsgränser. Den målrelaterade ersättningen ska stimulera till ytterligare insatser för att förbättra tillgängligheten i vården.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att återkomma till hälso- och sjukvårdsutskottet med ett förslag till målrelaterad ersättning för 2009 som stödjer en långsiktig och uthållig måluppfyllelse av vårdgarantin.

 

Bättre hygienrutiner ska minska sjukfrånvaron i förskolan

Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat att utvidga ett projekt med hygiensjuksköterska i förskolan för att förbättra hygienrutinerna och därmed minska infektionssjukdomar hos barn.

Fem hygiensjuksköterskor kommer att anställas för att utbilda förskolepersonalen och se över hygienrutinerna i förskolor i Göteborg, Södra Bohuslän, Skaraborg, Södra Älvsborg och Fyrbodal.

Projektet startade hösten 2006 som ett pilotprojekt i Göteborg där en hygiensjuksköterska anställdes under tre år. Redan nu kan man konstatera att rutinerna har förbättrats och sjukfrånvaron hos barnen har minskat.

Kostnaden för projektet beräknas till 1,6 miljoner kronor. 
 

Förslag ska tas fram för att förstärka psykiatrin

Hälso- och sjukvårdsutskottet har gett hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att tillsammans med det medicinska sektorsrådet i psykiatri ta fram förslag på insatser för att förstärka den psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen.

Uppdraget ges mot bakgrund av att regionfullmäktige avsatt 25 miljoner kronor för psykiatrin i 2009 års budget. Dessutom får Västra Götalandsregionen ett statsbidrag på 36 miljoner kronor för att förbättra tillgängligheten i barn- och ungdomspsykiatrin.

 

Doft- och rökfritt i sjukvården

Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade i dag om regiongemensamma riktlinjer för dofter i vården.

Beslutet innebär att endast doftfria rengöringsprodukter, t ex tvål och tvättmedel ska användas i sjukvården i Västra Götalandsregionen. Likaså bör sjukvårdspersonalen använda endast parfymfri kosmetika och hudvårdsartiklar.

Sedan tidigare är samtliga sjukhus helt rökfria. All rökning ska ske utomhus och det är förbjudet för personal att röka i samma kläder som de använder vid kontakt med patienter.

Även patienter och besökare uppmanas att avstå från doftande produkter vid besök på t ex sjukhus och vårdcentraler.    Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, tel 0708-37 78 53,
Martin Andreasson (m), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, 0709-75 75 44 Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-61 98 44 Åsa Sundell, informationsavdelningen, 0708-80 16 19


Läs meddelandet som PDF