Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2012-01-11 14:30


Från hälso- och sjukvårdsutskottet 11 januari


Enklare boka tid för cellprovskontroll

Ett nytt datasystem för kallelser till cellprovskontroll har gjort det enklare för kvinnor i Västra Götaland att boka och avboka tider via webben. Det har lett till att fler kvinnor kommer till kontrollen. Samtidigt har personalen fått bättre arbetsmiljö och verksamheterna kan spara pengar.

Tiden som erbjuds kan enkelt bokas om på webben med en personlig kod som finns i kallelsen. Den som inte har tillgång till dator kan istället ringa och avboka eller få en ny tid direkt. Det går också att välja en annan mottagning. Hälften av de kallade kvinnorna behöver ändra sin tid och av dessa använder 80 procent nu internet och endast 20 procent ringer till mottagningen för sin av- eller ombokning.

Bakgrunden till det nya systemet är att Västra Götalandsregionen vill kunna erbjuda personer som kallas till hälsokontroll ett smidigt sätt att av- och omboka sina tider. Att få välja tid själv har stor betydelse för om man kommer på kontrollerna och målet är att så många som möjligt ska komma. Systemet används idag av nästan alla barnmorskemottagningar i Västra Götalandsregionen. Under första kvartalet i år ska samtliga vara anslutna.

Systemet underlättar dessutom jobbet både för personalen som tar proverna och den som skickar ut kallelserna. De omkring 170 000 brev per år som tidigare skickades ut manuellt kan nu hanteras automatiskt via kallelsesystemet och Posten.

Kallelsesystemet kan också identifiera vilka som uteblivit från tre besök i rad och mixa in deras tider bland de kvinnor som brukar gå på kontroller. Det bidrar också till ett jämnare flöde.

Systemet kan användas för alla typer av standardiserade rutinundersökningar, t ex hälsokontroller av bukaorta och mammografi. Systemet är under utveckling och kommer också att kunna användas för att få fram statistik, göra uppföljningar, prognoser och att fakturera. Idag lägger barnmorskorna en hel del tid på att ta betalt för undersökningarna. Men det är också drygt 8000 kvinnor som varje år struntar i att betala för kontrollen. Att kunna fakturera sparar därför både tid för barnmorskorna och pengar för verksamheten.


 

97 miljoner kronor investeras i medicinsk utrustning

Hälso- och sjukvårdsutskottet föreslår att drygt 97 miljoner kronor investeras i strategisk medicinsk utrustning. Pengarna fördelas bland annat till datortomografisk utrustning vid NU-sjukvården, ombyggnation av operation och intensivvård vid Kungälvs sjukhus samt utrustning för radiofarmakatillverkning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Beslut fattas av Regionstyrelsen.

 

Handlingsplan för tidig upptäckt av malignt melanom

Västra Götalandsregionen har tagit fram en handlingsplan för att tidigare kunna upptäcka och diagnostisera malignt melanom. Malignt melanom är den mest allvarliga formen av hudcancer och mer än 400 personer avlider varje år i landet, varav ett 60-tal i Västra Götaland. Tidig diagnostik och behandling är avgörande för hur sjukdomen utvecklas.

Några av de åtgärder som föreslås i handlingsplanen är att vidareutveckla de så kallade prick-mottagningarna på sjukhusen så att det finns möjligheter att tidigt diagnostisera och behandla hudtumörer.

Vidare inleds ett samarbete mellan ett 15-tal vårdcentraler och hudklinikerna på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skaraborgs sjukhus för att använda telemedicin för snabbare och bättre prioritering av patienter med misstänkta hudtumörer.

Hälso- och sjukvårdsdirektören får också i uppdrag att utreda behovet av hudläkare och att ta fram en regiongemensam plan för att vidareutbilda allmänläkare i diagnostik och behandling av misstänkta hudtumörer.


 

Ansöker om rikssjukvård för barn

Västra Götalandsregionen har ansökt hos Socialstyrelsen om att få bedriva rikssjukvård för viss ögonsjukvård för barn, närmare bestämt barnglaukom och barnkatarakt. Dessa behandlingar ges redan idag vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som har landets största samlade verksamhet av detta slag.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset har tidigare tillstånd att bedriva annan rikssjukvård, bland annat hjärtkirurgi på barn och ungdomar, lever- och hjärttransplantationer samt chochleaimplantat på barn.

 


 Kontaktperson: Helen Eliasson (S), orförande, 0761-410269
Jonas Andersson (FP), vice ordförande, 0708-377853 Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-771177 Åsa Sundell, informationsavdelningen, 0708-801619


Läs meddelandet som PDF