Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2014-01-10 14:36


Ingen presskonferens efter HSU 15 januari


Den planerade presskonferensen efter hälso- och sjukvårdsutskottet den 15 januari ställs in. Kontaktpersonerna finns tillgängliga på telefon senare under eftermiddagen. 

Kontaktpersoner:

Helén Eliasson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, tel 0761-41 02 69
Jonas Andersson (FP), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet, tel 0708-37 78 53
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77Kontaktperson: Åsa Elofsson, kommunikationsavdelningen, 0708-801619


Läs meddelandet som PDF