Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-01-14 14:15


Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen


Den nya hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder för första gången torsdagen den 15 januari i Residenset i Vänersborg.

På sammanträdet kommer endast två ärenden att behandlas, nomineringar till hälso- och sjukvårdsstyrelsens psykiatriberedning och sammanträdestider för hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2015. I övrigt kommer sammanträdestiden att ägnas åt en introduktion för styrelsens ledamöter.

Det blir ingen presskonferens eller pressmeddelande efter hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde.

 

Kjell Foss
kommunikationsstrateg hälso- och sjukvårdsavdelningen

 Kontaktperson: Kjell Foss, 0700-82 55 17.


Läs meddelandet som PDF