Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2014-01-17 13:09


Nytt verktyg ska bidra till att minska vårdrelaterade infektioner i Västra Götalandsregionen


Med start från 20 januari 2014 tar Västra Götalandsregionen ett krafttag för att minska infektioner inom sjukhusvården. Då startar införandet av Infektionsverktyget - ett IT-baserat stöd för sjukhusen när det gäller arbetet med att minska vårdrelaterade infektioner och optimera antibiotikaanvändning.
- Nästan var tionde patient drabbas av en vårdrelaterad infektion. Det är en för hög siffra som behöver bli mindre. För att vi ska kunna åstadkomma detta behövs ett aktivt och systematiskt arbete med uppföljning – och detta är precis vad Infektionsverktyget handlar om, säger Claes Håkan Björklund, Västra Götalandsregionens regionchefläkare.

En del i arbetet för ökad patientsäkerhet

Såväl vårdrelaterade infektioner som problematiken med antibiotikaresistens hör till de största patientsäkerhetsproblemen i dagens hälso- och sjukvård. Det orsakar lidande för patienten och förlängd vårdtid. Sveriges Kommuner och Landsting driver därför sedan flera år tillbaka ett patientsäkerhetsarbete för att följa upp vårdrelaterade infektioner. I detta arbete ingår utvecklingen av Infektionsverktyget.

Fungerat som piloter i utvecklingen

Västra Götalandsregionen har tillsammans med Uppsala läns landsting i samarbete med ett nationellt projekt som drivs av Center för eHälsa i Samverkan under 2012 och 2013 medverkat som piloter i utvecklingen av Infektionsverktyget. Beslut om att införa verktyget inom hela Västra Götalandsregionen fattades våren 2013.
Från 20 januari och framåt införs nu alltså Infektionsverktyget vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen*. Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus, Frölunda Specialistsjukhus, Södra Älvsborgs Sjukhus och Skaraborgs sjukhus är först ut i januari. NU-sjukvården står sedan på tur i början av februari 2014 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset i april.

FAKTA:

• Infektionsverktyget är ett nationellt IT-baserat verksamhetsstöd för enhetlig dokumentation, lagring och återkoppling av information om infektioner, antibiotikaordinationer och vissa riskfaktorer vid kirurgiska ingrepp och annan vård och behandling.
• Infektionsverktyget är en applikation som är kopplad till sjukhusens journalsystem
• I korthet bygger Infektionsverktyget på att läkare i samband med ordination av antibiotika anger orsaken till ordinationen och vilken infektion det rör sig om. Ur registrerad information kan statistik av olika slag sammanställas och återkopplas till verksamheten.
* Infektionsverktyget införs vid samtliga sjukhus inom Västra Götalandsregionen som erbjuder slutenvård.Kontaktperson: Carolina Jansson, styrgruppsordförande: tfn: 070-275 52 33
Claes Håkan Björklund, regionchefläkare, Västra Götalandsregionen, tfn: 070-202 93 14 Ronny Moberg, projektledare, tfn:0702-58 83 70


Läs meddelandet som PDF