Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2008-03-31 17:20


Påminnelse om presseminarium: Presentation av idéskissen "Vägen till medborgarnas primärvård"


I samband med hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde den 2 april inbjuder vi till ett presseminarium för att presentera idéskissen "Vägen till medborgarnas primärvård".

Uppdraget att ta ett helhetsgrepp om primärvårdens utveckling gavs av hälso- och sjukvårdsutskottet i juni 2007. Syftet var att stärka medborgarens ställning, öka förtroendet för primärvården och att möta den pågående utvecklingen på ett offensivt sätt.

Den idéskiss som nu presenteras innebär bland annat att medborgarna får större inflytande på vården, att kvalitet och tillgänglighet kommer i fokus och att den enskilda vårdenheten får större frihet och ansvar.

Vid seminariet medverkar Bengt-Göran Olausson, ansvarig projektledare.

Dag: Onsdag 2 april

Tid: Kl 13-14. Efter presseminariet följer ordinarie presskonferens med hälso- och sjukvårdsutskottet.

Plats: Residenset Vänersborg

 

Det finns möjlighet att delta i presseminariet via videouppkoppling från Regionens Hus i Skövde och Borås.

 

Välkomna!

 

Åsa Sundell

Informationsavdelningen 

 Kontaktperson: Åsa Sundell, informationsavdelningen, tel 0708-80 16 19


Läs meddelandet som PDF