Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2008-03-28 14:00


Presskonferens efter extra regionstyrelse 31 mars


Regionstyrelsen kommer at ha ett extra sammanträde måndagen den 31 mars i Residenset i Vänersborg. Efter sammanträdet, klockan 12.00, blir det presskonferens.

I revisionsberättelsen riktas en anmärkning mot regionstyrelsen för att årsredovisningen inte anses vara rättvisande. Det som avses är styrelsens avsättning på 400 miljoner kronor till omstruktureringar från 2007 års ekonomiska resultatet. I revisionsberättelsen föreslås att årsredovisningen inte ska godkännas men att regionstyrelsen ska beviljas ansvarsfrihet.

Revisionsberättelsen…

Regionstyrelsen kommer endast att behandla ett ärende under det extra sammanträdet. Ärendet är en förklaring över anmärkningen i revisionsberättelsen och eventuellt ett beslut med anledning av detta. Ärendet kommer även att behandlas i kommande regionfullmäktige.

Presskonferensen om regionstyrelsens beslut kommer att hållas klockan 12.00-13.00 i rum Vänern, vån 3 i Residenset i Vänersborg.

Media kan även medverka vid presskonferensen via regionens videokonferensanläggning i Regionens Hus i Skövde och Borås.

Välkomna

Kjell Foss
presschef



Kontaktperson: Om presskonferensen Kjell Foss, 0702-41 52 88.
Revisionsdirektör Lennart Voog, 0709-30 17 08. Regionstyrelsens ordförande Roland Andersson 0705-16 70 24.


Läs meddelandet som PDF