Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-01-07 11:00


Sista minuten för influensavaccination


 Årets influensa har redan börjat. De senaste veckorna har influensafall rapporterats från alla delar av Västra Götalandsregionen. Man behöver vaccinera sig nu för att hinna få ett skydd innan influensan drar i gång på allvar, säger Gunilla Ockborn biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland.

Du som är över 65 år, gravid eller har en kronisk sjukdom riskerar att bli allvarligt sjuk av en vanlig influensa och har större risk att bli svårt sjuk och även drabbas av allvarliga följdsjukdomar som lunginflammation eller blodförgiftning, berättar Gunilla Ockborn.
- Vaccinationen hjälper immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset.
Man kan få influensa trots att man har vaccinerat sig, men symtomen blir lindrigare och risken för följdsjukdomar mindre.

Det bästa skyddet mot influensa
Säsongsinfluensavaccin pålitligt och att vaccinera sig är det bästa man kan göra mot influensa, säger Gunilla Ockborn.
Det som kan hända efter en vaccination är att man blir öm och svullen runt vaccinationsstället och en del får feber och muskelvärk, men besvären går över inom några dagar. Det vaccin som upphandlats av Västra Götalandsregionen är Vaxigrip.

Riskerar du att bli allvarligt sjuk?
Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du
• har fyllt 65 år
• har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder:
- kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- svårbehandlad diabetes
- nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma
- neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen
• är barn med flerfunktionshinder eller svår astma
• är gravid (risken är större i slutet av graviditeten)

Det kostar 100 kronor att vaccinera sig om man tillhör någon av grupperna ovan. För övriga är kostnaden 180 kronor.Kontaktperson: Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Västra Götaland, 033-616 29 00


Läs meddelandet som PDF