Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-01-14 14:00


Lars Helldin blir tillförordnad direktör för NU-sjukvården.


Lars Helldin som är områdeschef för vuxenpsykiatrin inom NU-sjukvården har utsetts till tillförordnad direktör för NU-sjukvården.
– Lars Helldin kommer från en stor och komplex verksamhet där man genom ett målinriktat arbete lyckats både med att öka tillgängligheten till vården och hålla en ekonomi i balans, säger regiondirektör Johan Assarsson.
 

Nuvarande direktören för NU-sjukvården Sten Axelsson lämnar sin tjänst den 1 februari för att bli chef för Västra Götalandsregionens serviceförvaltning Regionservice.
Lars  Helldin tillträder samtidigt som tillförordnad direktör för NU-sjukvården.
Lars Helldin är specialist i allmänpsykiatri och har disputerat i psykologi. Han blev verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården 2006 och hade då varit ställföreträdande chef för verksamheten sedan 2000. 2009 blev han områdeschef för vuxenpsykiatrin vilket innebär ansvar för hela öppenvården och slutenvården i NU-sjukvården samt rättspsykiatrin som utgör cirka 30 procent av rättspsykiatriska verksamheten i Västra Götaland.
Vuxenpsykiatrin inom NU-sjukvården är en stor verksamhet med omkring 600 anställda som  bland annat erbjuder 38 000 vårddagar i slutenvård, 12 000 vårddagar inom rättspsykiatrisk vård, 10 650 läkarbesök i öppenvården samt 80 000 övriga besök per år.
Just nu pågår bygget av den nya rättspsykiatriska anläggningen Brinkåsen, ett projekt som omsätter 600 miljoner och som ska ge 82 vårdplatser när den invigs i höst.

– Det arbete med vård 2010 som gjorts under Sten Axelssons tid har skapat goda förutsättningar att som en organisation jobba med att utveckla vårdens innehåll och utveckling. Det vill vi göra i nära samverkan med patienter och personal, något jag verkligen ser fram emot, säger Lars Helldin.
Lars Helldins uppdrag som tillförordnad direktör för NU-sjukvården sträcker sig fram till  sista augusti 2011.

NU-sjukvården är en av sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen och består av fem sjukhus: de båda större sjukhusen Norra Älvsborgs länssjukhus (Näl) och Uddevalla sjukhus, samt lokalsjukhusen i Lysekil, Strömstad och Dalsland.
Våra 5000 medarbetare erbjuder specialiserad vård och närsjukvård av hög kvalitet till de 270 000 invånarna i Fyrbodalsområdet.Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson, telefon 070-249 17 24
Lars Helldin TF direktör NU-sjukvården, telefon 0733-767240


Läs meddelandet som PDF