Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-12-22 14:00


Vaccinering mot livmoderhalscancer startar i februari


Nu planerar Västra Götalandsregionen för hur vaccinationerna av livmoderhalscancer ska läggas upp under nästa år. I februari kommer de äldsta flickorna i målgruppen att få brev hem med erbjudande om gratis vaccination mot livmoderhalscancer.

De flickor som är födda mellan 1993 och 1998 kommer att vaccineras via Västra Götalandsregionen på vårdcentralerna. Alla flickor i åldersgruppen kommer att få ett brev hem med information och vi startar med de äldsta. De bokar själv tid på valfri vårdcentral.

Flickor som är födda 1999 eller senare kommer att vaccineras via skolhälsovården när de går i femman eller sexan.

Vaccinationen omfattar tre sprutor vid tre olika tillfällen. De allra flesta får inga biverkningar eller bara lindriga besvär som klåda och svullnad vid injektionsstället. Det vaccin som används skyddar även mot kondylom.

Många har redan vaccinerat sig och kan bortse från det brev som skickas hem.

Vad är livmoderhalscancer?

Virus som orsakar livmoderhalscancer kallas humana papillomvirus (HPV). De smittar via sexuell kontakt och de flesta flickor utsätts för viruset någon gång i livet. En liten del av alla som smittas får en långdragen infektion som kan vara under många år. Då finns en risk att celler i livmoderhalsen förändras. Om de förändrade cellerna inte upptäcks och tas bort i tid kan de utvecklas till cancer.

Vaccinet är ett komplement till de cellprovskontroller man blir kallad till när man blir lite äldre. Om man vaccinerar sig när man är ung, och går på cellprovskontroller när man blir kallad, så har man ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer.

Mer information om HPV och vaccinationerna finns på 1177.se eller på umo.se.Kontaktperson: Johan Flarup, Läkemedelsenheten, 0709-10 31 83


Läs meddelandet som PDF