Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2008-04-03 06:00


Nytt nummer av Regionmagasinet

Västra Götaland i världen


Företagen i Västra Götaland satsar mest pengar i världen  på forskning och utveckling i förhållande till befolkningen. Invånarna hör också till de mest kreativa i internationella jämförelser. 
Västra Götaland har alltid haft en stark anknytning till omvärlden. När inlandsisen började dra sig tillbaka för 14 000 år sedan landsteg de första invandrarna på västkusten. Sedan dess har människor rört sig in och ut över gränserna och tagit med sig erfarenheter och lärdomar, handel och kultur som satt sin prägel på den region vi lever i idag. En region där företagen till stor del är internationella och beslut som tas i EU i hög grad påverkar vår vardag. Årets första nummer av Regionmagasinet handlar om vårt samspel med omvärlden.

Läs Regionmagasinet här

 ______________________________________________

 

Regionmagasinet (RM) är en tidning som delas ut till alla hushåll i Västra Götaland fyra gånger om året. Kostnaden är cirka 2 kronor/tidning. RM:s mål är bland annat att vara en ingång till - och en hjälp i - att orientera sig i regionen, både den administrativa och geografiska. Tidningen vill vara nyttig och angelägen för läsarna/invånarna genom att orientera bland annat om
regionens hälso- och sjukvård. RM skriver dessutom om kultur, turism och utvecklingsfrågor. Ett annat mål är
att vara tankeväckande genom att belysa aktuella samhällsfrågor i regionen, ge bakgrunder och förklara sammanhang. I den senaste SOM-undersökningen från Göteborgs universitet uppgav 41 procent av invånarna i Västra Götaland att de läste hela eller delar av RM.Kontaktperson: Chefredaktör Bettina Axelsson 0521-27 58 19


Läs meddelandet som PDF