Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-01-31 17:00


Administrativ direktör utsedd i Västra Götalandsregionen


Till administrativ direktör i Västra Götalandsregionen har Birgit Bratt utsetts. Hon är idag chefsjurist i samma organisation och tillträder sin nya tjänst omgående.

– Tjänsten som administrativ direktör är en nyckelposition i det nya regionkansliet, som alltmer ska hitta samarbets- och samverkanslösningar både inom kansliet och i arbetet med regionens övriga verksamheter. Birgit Bratt har den erfarenhet och förmåga som behövs för uppdraget, säger regiondirektör Johan Assarsson.

Vid årsskiftet gjordes flera förändringar i den politiska organisationen för Västra Götalandsregionen. Bland annat tillkom nya utskott, kommittéer och beredningar inom ramen för regionstyrelsens arbete. Parallellt förändras också den tjänstemannaorganisation som är närmast den övergripande politiska nivån.

– De förändringar jag gör i regionkansliet ska dels stärka beredningen av de frågor politikerna ska ta beslut om, dels stärka den regionövergripande ledningen av och samarbetet inom tjänstemannaorganisationen, förklarar Johan Assarsson.

Den administrativa direktören är en helt ny funktion som under sig samlar flera tidigare, enskilda avdelningar, bland annat juridik, rättighetsfrågor och folkhälsofrågor. Den administrativa direktören är dels chef för avdelningen, dels är uppgiften att leda och samordna arbetet i hela det omorganiserade regionkansliet.

– Det är viktigt att regionkansliet står för en hög kompetens, men också för en samsyn och en helhet i de frågor som är väsentliga för hela Västra Götalandsregionen. Det är ett spännande uppdrag som lagts på den administrativa direktören, säger Birgit Bratt.

Birgit Bratt är 60 år och är idag chefsjurist i Västra Götalandsregionen, en tjänst hon haft sedan regionen bildades 1999.

– Det känns väldigt stimulerande att få fortsätta utvecklas personligen i en organisation som jag känner så väl, samtidigt som också regionkansliet nu har goda möjligheter att utvecklas, säger Birgit Bratt.

– Det behövs en ytterligare samordning av verksamheterna inom regionkansliet och det är det den nya organisationen ska ge förutsättningar för. Om vi lyckas visa vad ett gott samarbete ger, är vi en förebild för övriga verksamheter, säger regiondirektör Johan Assarsson.

I regionkansliet finns cirka 400 tjänster inom bland annat områdena ekonomi, HR, kommunikation, hälso- och sjukvård, IT, kvalitetsutveckling, juridik, regionutveckling, kultur och miljö.Kontaktperson: För ytterligare information, kontakta Johan Assarsson, telefon 0702-49 17 24, eller Birgit Bratt, telefon 0708-37 12 95.


Läs meddelandet som PDF