Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-04-14 14:15


Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 16 april


Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder torsdagen den 16 april. Det blir ingen presskonferens efter sammanträdet men ett pressmeddelande kommer att skickas ut.

Media som vill ha kommentarer runt besluten kan ringa hälso- och sjuvårdsstyrelsens ordförande, vice ordförande eller hälso- och sjukvårdsdirektören efter sammanträdet. 

Kontaktuppgifter:
Jonas Andersson (FP), ordförande, 0708-37 78 53.
Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44.
Tony Johansson (MP), 1:e vice ordförande, 0703-56 56 37.
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77.

Dagordning och handlingar till sammanträdetKontaktperson: Kjell Foss, kommunikationsstrateg HSA, 0700-82 55 17.


Läs meddelandet som PDF