Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-02-26 08:00


Ingen presskonferens efter hälso- och sjukvårdsstyrelsen 27 februari


Hälso- och sjukvårdsstyrelsen sammanträder fredagen den 27 februari. Sammanträdet hålls på Nya Varvet i Göteborg i samband med en konferens torsdag och fredag.

Det finns inga tekniska möjligheter att hålla presskonferens via videokonferenssystemet då Nya Varvet Studios inte finns inom Västra Götalandsregionens nätverk. Ett pressmeddelande kommer att skickas ut efter sammanträdets slut.

Media som vill ha kommentarer runt besluten kan ringa hälso- och sjkuvårdsstyrelsens ordförande, andre vice ordförande eller hälso- och sjukvårdsdirektören efter sammanträdet. Enligt tidplan beräknas sammanträdet vara färdigt omkring 15.00.

Kontaktuppgifter:
Jonas Andersson (FP), ordförande, 0708-37 78 53.
Jim Aleberg (S), 2:e vice ordförande, 0700-85 25 44.
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0730-77 11 77.

Dagordning och handlingar till sammanträdet Kontaktperson: Kjell Foss, 0700-82 55 17.


Läs meddelandet som PDF