Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-06-07 15:00


Knull de Luxe ökar kondomanvändning med kunskap och app


40 procent av alla ungdomar mellan 15 och 24 år använder sällan eller aldrig kondom när de har sex. Resultatet redovisas i undersökningen Ungdomsbarometern som Smittskyddsinstitutet (SMI) beställt. Drygt en av sex ungdomar uppger att kondom ”funkar bra i teorin, men sällan i verkligheten” och 40 procent bedömer att det inte finns någon större risk att smittas av exempelvis klamydia.

Samtidigt ses sedan 1997 en uppåtgående trend för klamydia med 36814 nya fall nationellt år 2010, varav 5710 i Västra Götaland. Ökningen ses främst bland ungdomar och unga vuxna.

Det är mot denna bakgrund som Smittskyddsinstitutet (SMI) i samverkan med Nationella Hivrådet i dag inleder en informationsinsats som ska få ungdomar att lyfta frågan om kondomer med sina sexpartner.

Det finns många anledningar till att ungdomar inte tar upp ämnet kondom, exempelvis att man tror sig kunna bedöma om en person har en könssjukdom, eller inte. En del uppger även att man inte vill fråga eftersom man tror att den andra personen tar illa upp. I själva verket är det precis tvärtom.

Budskapet i informationsinsatsen är att den som föreslår kondom blir betraktad som en ansvarstagande och omtänksam person. 
Informationsinsatsen går under namnet  Knull de Luxe  och ska uppmuntra till ökad kondomanvändning genom information på webbplatsen, knulldeluxe.se.

Dessutom lanseras appen ”De Luxe” för smarta telefoner. Appen är Sveriges och Europas första nationella kondomfinnare. Via appen kan man söka efter närmsta försäljningsställe för kondomer.

Under en kort period delas små goodiebags, innehållandes kondomer, glidmedel och information, ut på några utvalda krogar i Sverige.

 

För mer information;

  • Stefan Laack; VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, Verksamhetsutvecklare, Hivprevention i Västra Götaland: 0705 617 540
  • Peter Nolskog; VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN, Bitr. smittskyddsläkare, Smittskyddsenheten: 0702 960116
  • Monica Ideström; SMITTSKYDDSINSTITUTET, Enheten för Hivprevention och Sexuell hälsa: 0707 488 178
  • Karin Rågsjö, SMITTSKYDDSINSTITUTET, Enheten för Hivprevention och Sexuell hälsa projektledare: 0702 160 761
  • Pressbilder hittar du på www.smittskyddsinstitutet.se

Läs mer om Nationella Hivrådet:

Knull de Luxe...

... är en fortsättning på kampanjen Knullträdet, som lanserades 2010. Informationsinsatsens avsändare är Nationella Hivrådet i samverkan med Smittskyddsinstitutet, SMI. Nationella Hivrådet är ett rådgivande organ till SMI som innehar en viktig roll i det övergripande arbetet med att underlätta samordningen mellan olika aktörer såsom andra myndigheter, organisationer och ideella organisationer på nationell nivå ingår. Inte minst i frågan om att samordna kommunikationen där rådets medlemmar har nyckelroller. Rådets 12 medverkande organisationer ska verka för att skapa öppenhet kring sexuellt överförda infektioner motverka stigmatisering och diskriminering av personer som lever med hiv och deras anhöriga.

Följande organisationer ingår i Nationella Hivrådet:
Smittskyddsinstitutet (SMI), Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut (FHI), Migrationsverket, Kriminalvården, Skolverket, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Hiv-Sverige, Riksförbundet internationella föreningar för invandrarkvinnor (RIFFI), Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL), Riksförbundet för sexualupplysning (RFSU), Stiftelsen Noaks Ark.
Kontaktperson: Se ovan.


Läs meddelandet som PDF