Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2012-01-16 17:00


Ny fastighetsdirektör för Västra Götalandsregionen


Lars Janson (högupplöst bild)

Till ny fastighetsdirektör för Västra Götalandsregionen har Lars Janson utsetts. Han är idag chef inom Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter och tillträder sitt nya jobb den 1 april.
– I vår nya ledningsorganisation har Västfastigheter en tydligare strategisk roll och Lars Janson har de egenskaper som krävs för att driva utvecklingen i den riktningen, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Lars Janson är 55 år, bor i Göteborg och har sedan 2007 varit fastighetschef för distrikt Göteborg inom Västfastigheter. I området ingår bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som just nu genomgår omfattande om- och tillbyggnader.
– Jag har varit inom bygg- och fastighetsbranschen hela mitt yrkesliv och för mig är fastigheter något mycket mer än byggnader. Det handlar minst lika mycket om kunder, partnerrelationer, miljö och utveckling, säger Lars Janson.

Västfastigheters uppdrag är i korthet att se till att Västra Götalandsregionens verksamheter har ändamålsenliga lokaler. Sjukvården dominerar, men bland kunderna finns även exempelvis museer och skolor. Lokalbeståndet finns både inom ägda fastigheter och lokaler som hyrs. Förvaltningen har ungefär 340 anställda.
– Investeringar i och skötsel av våra fastigheter är viktigt för att verksamheten ska kunna fungera. Förändringar i verksamheten kan vara beroende av förändringar i lokalerna. Därför vill jag betona det strategiska uppdraget och vikten av att jobba tillsammans med kunderna, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.
– Dessutom är det extra roligt att få tillsätta en kvalificerad intern sökande på en sådan här tjänst, säger Ann-Sofi Lodin.

För närvarande jobbar Västfastigheter med en rad stora projekt. Några exempel är Bild- och interventionscentrum i Göteborg, nybyggnad av Angereds Närsjukhus, nya lokaler för rättspsykiatrin och inte minst uppdraget att se hur Västra Götalandsregionen kan minska energiförbrukningen i sina lokaler.
– I samtliga våra projekt handlar det mycket om både affärsmässighet och kundrelationer, och det känns mycket spännande att få fortsätta att jobba med detta, säger Lars Janson.

Lars Janson efterträder Kjell Eriksson, som varit Västra Götalandsregionens fastighetsdirektör sedan regionen bildades 1999. Kjell Eriksson övergår till annan verksamhet inom Västra Götalandsregionen.Kontaktperson: För ytterligare information, kontakta regiondirektör Ann-Sofi Lodin, telefon 070-632 11 65, eller Lars Janson, telefon 076-133 05 81


Läs meddelandet som PDF