Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-01-12 15:00


Ny politisk kommitté - kommittén för rättighetsfrågor


Den 1 januari 2011 inrättades en ny kommitté för rättighetsfrågor i Västra Götalandsregionen. Kommittén är unik i sitt slag och är regionens svar på hur den regionala samhällsnivån tar ansvar för de internationella konventioner och deklarationer som Sverige har anslutit sig till.

Delta i samhället på lika villkor

Kommittén för rättighetsfrågor ska utifrån ett helhetsperspektiv främja alla människors möjligheter att delta i samhället på lika villkor. Kommittén ska stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter och verka för uppmärksamhet på särskilt utsatta grupper. I uppdraget ligger att arbeta för att förhindra diskriminering av alla slag. Frågorna från före detta handikappkommittén har också förts över till kommittén för rättighetsfrågor.

Förverkliga de mänskliga rättigheterna

Kommittén för rättighetsfrågor består av nio ledamöter och fem ersättare. Kommittén arbetar direkt under regionstyrelsen.

- Kommittén ska samordna de initiativ som Västra Götalandsregionen tar för att förverkliga de mänskliga rättigheterna och motverka diskriminering och åsidosättande, säger Tord Karlsson som är ordförande i kommittén för rättighetsfrågor. Vi kommer att arbeta både internt för regionens egna verksamheter, men också i samverkan med andra aktörer såsom länets kommuner, den ideella sektorn och statliga myndigheter.

- Uppdraget är en spännande utmaning för Västra Götalandsregionen och för oss i kommittén. Målet att alla medborgare ska ha lika möjligheter är en självklar hållning. Samtidigt vet vi att bemötande, utbud av vård och utbildning skiljer sig åt beroende på faktorer som till exempel ålder, kön, etnicitet och funktionsförmåga, säger vice ordförande Kristina Grapenholm.

Sammanträde 13 januari

Kommittén för rättighetsfrågor har sitt första sammanträde torsdagen den 13 januari

Tid: 10.00-14.00
Plats: Residenset, Vänersborg
  Kontaktperson: Tord Karlsson (S), ordförande kommittén för rättighetsfrågor, mobil 0702-99 22 01.
Kristina Grapenholm (FP), vice ordförande kommittén för rättighetsfrågor, mobil 0733-38 46 34.


Läs meddelandet som PDF