Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-06-14 15:15


Ny regionstyrelse vald vid regionfullmäktige den 14 juni


Det nya regionfullmäktige efter omvalet samlades för första gången i Vänersborg på tisdagen. Vid sammanträdet valdes ordföranden för fullmäktige, ledamöter och ersättare till regionstyrelsen samt valberedning och arvodesberedning. Fullmäktige fattade även beslut om avslag på två motioner, avtal för Västtrafik, att köpa mark för nya regionens hus i Göteborg och om 50 miljoner kronor till energiinvestertingar vid Skaraborgs Sjukhus med mera.

Ny styrelse med fortsatt förtroende

Ordföranden Gert-Inge Andersson (S), vice ordförande Johnny Magnusson (M) och övriga ledamöter och ersättare fick fortsatt förtroende av fullmäktige när de valdes till regionens styrelse för den nya mandatperioden. Styrelsens sammansättning ser i stort sett ut som efter valet i höstas. En ledamot för socialdemokraterna är dock ny och ersätter sjukvårdspartiet som lämnade fullmäktige efter omvalet.

Ordinarie ledamöter i regionstyrelsen förutom ordförande och vice ordförande: Karin Engdahl (S), Leif Blomqvist (S), Helen Eliasson (S), Alex Bergström (S), Lena Hult (S), Birgitta Losman (MP), Sören Kviberg (V), Annika Tennström (M), Gunilla Levén (M), Martin Andreasson (M), Kristina Jonäng (C), Jonas Andersson (FP) och Monica Selin (KD).

Ersättare i regionstyrelsen: Jan-Åke Simonsson (S), Frank Andersson (S), Anneli Stark (S), Kerstin Brunnström (S), Claes Redberg (S), Göran Larsson (MP), Ulrika Frick (MP), Anette Ternstedt (V), Elsie Benjaminsson (M), Lisbeth Sundén Andersson (M), Marit Hesse (M), Linn Brännström (M), Kristina Grapenholm (FP), Cecilia Andersson (C) och Conny Brännberg (KD).

Regionstyrelsen har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare. Den politiska ledningens representanter benämns regionråd medan övriga ledamöter benämns oppositionsråd.

Den nya styrelsen sammanträder den 28 juni vilket är det sista sammanträdet innan sommaruppehållet.

 

Media kan följa sammanträdet på plats eller via närradio, webbTV och på Västra Götalandsregionens hemsida där texter om besluten kontinuerligt publicerats.

För information om dagens sammanträde se www.vgregion.se/rfdirekt

Fullmäktige sammanträder nästa gång om en vecka den 21 juni 10.00 i kommunhuset i Vänersborg. Vid mötet kommer fullmäktige bland annat välja ledamöter och ersättare till regionens övriga nämnder och styrelser.

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänhet och media.Kontaktperson: Pressekreterare Niclas Samsioe 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF