Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-10-25 15:30


Nya primärvårdsdirektörer utsedda i Västra Götalandsregionen


Marie-Louise Gefvert

 

Ann-Christine Jenvén

Till ny primärvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen har Marie-Louise Gefvert utsetts. Biträdande primärvårdsdirektör blir Ann-Christine Jenvén. Utnämningen sker samtidigt med beslutet om en ny primärvårdsorganisation.

– Den nya organisationen är ett sätt att ta tillvara de möjligheter bildandet av Västra Götalandsregionen innebär genom att använda de samlade resurserna bättre, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

I september i år fattade regionfullmäktige beslut om att ersätta dagens fem primärvårdsstyrelser med två styrelser, en för den del av vården som ingår i vårdvalssystemet VG Primärvård, och en för den primärvårdsverksamhet som inte är konkurrensutsatt och drivs av Västra Götalandsregionen, till exempel rehabilitering och mödrahälsovård.

Regiondirektör Ann-Sofi Lodin väljer nu att bilda en gemensam förvaltning.

Den nya förvaltningen etableras vid årsskiftet, samtidigt som de två nya styrelserna träder i funktion. Marie-Louise Gefvert, idag direktör för Primärvården Göteborg, blir ny primärvårdsdirektör för den samlade organisationen.

– Att leda en sådan här verksamhet, som har så stor betydelse i människors liv, är ett av de roligaste jobb man kan ha. Primärvården är ju den nära vården, som finns i samtliga 49 kommuner och det känns spännande att få vara med och utveckla den, säger Marie-Louise Gefvert.

Vid sin sida får hon en biträdande primärvårdsdirektör, Ann-Christine Jenvén som idag är direktör för Primärvården Skaraborg.

– Jag ser många möjligheter genom sammanslagningen av våra olika verksamheter. Vi kan ta tillvara erfarenheter och kunskap från olika delar av vår nuvarande verksamhet och få en bredare bas att stå på i vår verksamhetsutveckling, säger Ann-Christine Jenvén.

– De båda ledare jag nu har tillsatt har lång erfarenhet och kompetens från primärvården inom vår egen organisation. Genom att inte behöva rekrytera externt, blir det dessutom en kontinuitet och stabilitet för verksamheten, säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Det blir nu upp till de båda nya direktörerna att ta fram förslag på hur den nya organisationen ska formas. Förvaltningen får totalt ca 5 800 anställda och en budget på cirka 6,2 miljarder kronor.

Var de nya primärvårdsstyrelserna får sitt säte och vad de ska heta, avgörs i regionfullmäktige den 29 november.

- - - - - - -
För ytterligare information och kommentarer, kontakta regiondirektör Ann-Sofi Lodin, telefon 0706-321165, Marie-Louise Gefvert, telefon 0703-975312, eller Ann-Christine Jenvén, telefon 0703-862380.Kontaktperson: Se ovan.


Läs meddelandet som PDF