Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2012-05-15 14:30


Rapport från regionfullmäktige 15 maj


Regionfullmäktiges sammanträdde den 15 maj i Vänersborg är slut. På dagordningen stod bland annat Västra Götalandsregionens miljöredovisning 2011 och regiondirektör Ann-Sofi Lodin informerade om åtgärder och planer för att förbättra Västra Götalandsregionens ekonomi.

För att läsa mer om arbetet med att få ekonomin i balans, titta här. Här finns även regiondirektör Ann-Sofi Lodins presentation från fullmäktiges sammanträde. 

Regionfullmäktige tog sammanlagt fem beslut. En interpellation och åtta frågor avhandlades och två nya motioner lämnades in.

Mötet gick att följa direkt med webb- eller närradio, med webb-TV samt på regionens hemsida: www.vgregion.se/rfdirekt. Mötet spelades in och går att se igen på www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige sammanträder nästa gång den 11-12 maj. Huvudpunkt för sammanträdet är Västra Götalandsregionens budget 2013. Budgetförslagen publiceras på regionens hemsida så snart partierna presenterat dem: http://www.vgregion.se/budgetforslag2013

Vid junimötet delas även Västra Götalandsregionens kulturpris ut.Kontaktperson: Pressekreterare Niclas Samsioe 0706-98 06 35 och Jonathan Neselrot 0722-02 59 22.


Läs meddelandet som PDF