Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-04-14 16:30


Regionfullmäktige den 14 april


Regionfullmäktiges sammanträde den 14 april 2015 är slut. Vid sammanträdet behandlades 21 ärenden tre interpellationer och en enkel fråga. Sex motioner lämnades in.

Under mötet fattade fullmäktige bland annat beslut om:

  • Ansvarsfrihet för styrelser och nämnder 2014
  • Årsredovisning och bokslutsdispositioner för 2014
  • Detaljbudget för 2015
  • Inriktning för den öppna specialiserade närsjukvården i Göteborgsområdet och framtida roll i akutsjukvården vid Kungälvs sjukhus och Alingsås lasarett
  • Ny representationspolicy för Västra Götalandsregionen
  • Bifall till motioner om att utreda undersköterskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter och ansvar, om fria sjukresor i kollektivtrafiken samt om att regionstyrelsen ska ta fram ett förslag till hur ordnat införande ska kunna tillämpas inom hjälpmedelsområdet.

Mötet gick under dagen att följa via korta texter på Västra Götalandsregionens hemsida, i närradion över Västra Götaland samt via webbradio och webb-TV. Mötet går att se och höra i repris från den 15 april.

Besluten i korthet

Handlingar tillsammanträdet

Regionfullmäktiges ledamöter

Regionfullmäktige sammanträder nästa gång den 12 maj.

 


 Kontaktperson: Presstjänsten Niclas Samsioe 0706-98 06 35


Läs meddelandet som PDF