Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-06-07 14:00


Regionstyrelsen - Ytterligare investeringar i infrastruktur och kollektivtrafik


Vid regionstyrelsens sammanträde i Vänersborg på tisdagen beslutade styrelsen om ytterligare pengar till investeringar i infrastrukturen i Västra Götaland, som komplettering till tidigare beslut. Det handlar om 400 miljoner till tågköp, om ytterligare 45 miljoner till det Västsvenska paketet och 70 miljoner i lån till trafikverket för längre perronger i Öxnered och Vänersborg.

45 miljoner till Västsvenska paketet

Stora satsningar på infrastrukturen i Göteborg och Västra Götaland kommer att genomföras de närmaste åren. Miljardsatsningarna i det så kallade Västsvenska paketet beräknas inte bara ge effekter i Göteborg utan även främja invånarna och näringslivet i hela Västra Götaland och även Sverige som helhet.

2010 slöt Västra Götalandsregionen avtal med staten, Trafikverket, Göteborgs Stad, Region Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund om satsningar i infrastruktur och kollektivtrafik på sammanlagt 30 miljarder kronor. Pengarna ska bland annat användas till förbättrad framkomlighet för kollektivtrafiken, förlängning av plattformar på Västra stambanan och Västkustbanan, utökade busskörfält samt planering och projektering av Marieholmstunneln och Västlänken.

Västra Götalandsregionens andel av de 30 miljarderna beräknades bli 820 miljoner kronor, en kostnad som regionfullmäktige beslutade att avsätta redan i förra årets budget. Nya kalkyler för Västlänken och indexuppräkningar har dock visat att de totala kostnaderna för projektet blir högre, 34 miljarder kronor, vilket för Västra Götalandsregionens del betyder ytterligare 45 miljoner.

Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna förslaget till tilläggsavtal för åtgärder som ska genomföras inom det Västsvenska paketet fram till 2013. Beslutet innebär att Västra Götalandsregionens bidrag till projektet därmed blir totalt 865 miljoner kronor.


70 miljoner i förskott till längre perronger i Vänersborg och Öxnered

Dubbelspåret mellan Göteborg och Trollhättan, som beräknas vara klart i december 2012, kommer att trafikeras av längre tåg än idag. Perrongerna i Öxnered och Vänersborg är för korta och behöver förlängas.

Regionstyrelsen beslutade att Västra Götalandsregionen ska låna ut 70 miljoner kronor genom en förskottsbetalning till Trafikverket så att arbetet ska kunna påbörjas. Västra Götalandsregionen kommer att stå för räntekostnaderna som beräknas bli 12 miljoner kronor.

 

400 miljoner till nya Reginatåg – Västtrafiks låneram utökas

Västra Götalandsregionen beslutade 2008 och 2010 om omfattande investeringar i tåg för kollektivtrafiken i Västra Götaland. Totalt rör det sig om 31 tåg, 17 nya och 14 begagnade. Investeringarna behövs framförallt för att tågtrafiken ska förtätas och utökas med nya sträckningar. En utökning av trafiken kräver även att det finns fler tåg i reserv. Totalt är det fråga om en investering på 3 miljarder kronor. Västtrafik har hittills fått 1,2 miljarder kronor till investeringarna men för att klara likviditeten och de investeringar som ska betalas i år behöver bolaget ytterligare 400 miljoner när de nya Reginatågen ska levereras.

Regionstyrelsen beslutade att utöka Västtrafiks låneram med 400 miljoner 2011 från 1,2 miljarder till 1,6 miljarder kronor.

Mer information om dagens beslut i regionstyrelsen  finns på Västra Götalandsregionens hemsida.

Kommentarer till dagens sammanträde kan finnas på partiernas hemsidor.

 

Sammanträdestider för regionfullmäktige och regionstyrelsen 2012

Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige under 2012 sammanträder den 7 februari, 17 april, 15 maj, 11-12 juni, 18 september, 22-23 oktober och den 27 november.

Regionfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänhet och media. De annonseras i media och börjar klockan 10.00. Sammanträdena går också att följa på webben, www.vgregion.se.

2012 sammanträder regionstyrelsen den 24 januari, 14 och 28 februari, 13 och 27 mars, 10 och 24 april, 8 och 22 maj, 29 maj (reserv), 5 och 19 juni, 4 och 25 september, 9 och 30 oktober, 13 och 20 november och den 11 december.

 Kontaktperson: Regiondirektör Johan Assarsson 0702-49 17 24. Pressekreterare Niclas Samsioe 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF