Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-01-27 13:45


Regionstyrelsen 27 januari


Nytt Regionens hus vid Centralstationen i Göteborg

Västra Götalandsregionens administrativa verksamheter i Göteborg ska samlas i ett nytt Regionens hus intill centralstationen. Regionstyrelsen fattade på tisdagen beslut om ett förslag till finansieringen av projektet som kan samla de verksamheter som idag finns på 15 olika adresser till ett ställe. Nya regionens hus kommer, när det är klart kring årsskiftet 2018/-19, ha kostat drygt 900 miljoner kronor.

– Det är glädjande om vi nu får möjlighet att samla våra administrativa verksamheter i Göteborg på ett ställe. Det ger bättre förutsättningar för ökad samordning och effektivare arbetssätt. Med en placering nära centralen får vi både snabbt och miljövänligt resande till och från övriga orter där vi bedriver verksamhet. Rent ekonomiskt är det också en fördel med ett samlat administrativt kontor i Göteborg, vi kommer att minska våra kostnader med närmare 20 miljoner per år säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

En tydlig plats i Göteborg

Det nya Regionens hus består av två sammanhängande delar – Bergslagsbanans tidigare stationshus ”Vita huset” samt ett nybyggt hus med en låghusdel med fem våningar och en höghus del med 15 våningar. I det nya huset ska det rymmas 900 kontorsarbetsplatser men även restaurang, parkeringsplatser och lokaler för representation. I det gamla kulturmärkta stationshuset ska det enligt planerna bli konferensutrymmen som även ska kunna nyttjas kvällstid av Västra Götalandsregionens anställda och förtroendevalda.

– Med det nya huset får vi en tydlig och synlig plats för Västra Götalandsregionen i centrala Göteborg. Vi är synliga varje dag genom våra sjukvårds- och kulturverksamheter, men vi hoppas att det nya huset ska bidra till att visa att det finns en samverkan och koppling även mellan verksamheterna och inte minst med de folkvalda politikerna säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Vänersborg fortsatt regioncentrum

Även med ett nytt Regionens hus i Göteborg kommer Vänersborg fortsätta att vara Västra Götalandsregionens huvudsäte, huvud kontor och den plats där politiker och ledande tjänstemän samlas och har sina arbetsplatser. Ur ett regionperspektiv är det alltså inte fråga om att centralisera verksamheten till Göteborg. Det är de verksamheter som redan finns i Göteborg som ska samlas till ett fåtal platser.

Förutom nya Regionens hus vid Centralen kommer den administrativa verksamheten i Göteborgsområdet även att finnas på Bergfotsgatan i Mölndal och på sjukhusen.

Bakgrunden till det nya huset är ett uppdrag från regionfullmäktige 2007 att effektivisera lokalanvändningen i Göteborg. Redan 2010 beslutade regionfullmäktige att köpa Bergslagsbanans stationshus och marken norr om huset för att bereda plats för nybygget.

– Att projektet dragit ut på tiden beror på att vi inte tidigare hittat en finansiering till huset. Även om satsningen är lönsam och kommer att effektivisera verksamheten, har vi inte kunnat låta ett nybygge för administrationen konkurrera med de nödvändiga satsningar vi gör och behöver göra inom hälso- och sjukvården till exempel det nya barnsjukhuset vid Östra sjukhuset säger regiondirektör Ann-Sofi Lodin.

Sänkta kostnader och ökad miljöhänsyn

Ekonomiskt kommer nybygget spara pengar, runt 20 miljoner om året, i sänkta hyror och minskade kostnader för service och resor. Totalt beräknas nya Regionens hus kosta 920 miljoner kronor. Förutom de ekonomiska vinsterna förväntas det nya huset också ge ökad miljöhänsyn, ökat kollektivt resande, främja nya arbetssätt, stärka Västra Götalandsregionens varumärke och öka attraktionskraften som arbetsgivare.

Det slutgiltiga beslutet om finansieringen av ett nytt regionens hus fattas av regionfullmäktige den 3 februari. 

 

Övriga beslut i korthet

Kommentarer till dagens sammanträde kan finnas på partiernas hemsidor.Kontaktperson: Regiondirektör Ann-Sofi Lodin, 0706-32 11 65. Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson, 0730-98 48 00.
Presstjänsten Niclas Samsioe 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF