Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2011-02-01 15:40


Regionfullmäktige den 1 februari


Regionfullmäktige den 1 februari är avslutat. Under mötet fattade ledamöterna bland annat beslut om tåginvesteringar, avgift för hälsoundersökningar, att underåriga slipper krav på vårdavgifter, att vården för svårt sjuka barn och ungdomar ska utvecklas samt att Västra Götalandsregionen ska utreda om man kan skapa ett Centrum för kvinnor med svår endometrios.

Mötet gick under dagen att följa med text, ljud och bild på västra Götalandsregionens hemsida på adressen www.vgregion.se/rfdirekt. Mötet går även att se i repris, med början på förmiddagen den 3 februari, på adressen http://www.vgregion.se/webb-tv.

 Kontaktperson: Niclas Samsioe, pressekreterare, 0706-98 06 35.


Läs meddelandet som PDF