Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-04-14 10:30


Västra Götalandsregionen etablerar nytt centralt ledningskansli


Västra Götalandsregionens centrala förvaltningar slås samman och bildar ett gemensamt koncernkontor.

Vi lägger nu grunderna för ett enat, samordnat och kraftfullt centralt ledningsstöd till Västra Götalandsregionens förtroendevalda och verksamheter, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör.

Den 15 april bildar Västra Götalandsregionens centrala kanslier ett gemensamt koncernkontor. Här samlas bland annat regionkansliet och hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, regionutveckling inklusive miljö och kultur, samt regiongemensamma viktiga verksamheter som VGR-IT och Inköp. Koncernkontoret kommer att innehålla cirka 1200 medarbetare.

Koncernkontoret organiseras i staber som speglar uppdraget, som Koncernstab Regional utveckling som bland annat ansvarar för infrastruktur, miljö- rättighet- och kollektivtrafikfrågor samt Koncernstab Hälso- och sjukvård.

— Alla i Västra Götaland ska ha tillgång till god och jämlik hälso- och sjukvård, ett brett och levande kulturutbud, bra infrastruktur och en väl fungerade kollektivtrafik. Det är delar av Västra Götalandsregionens ansvarsområden och Koncernkontorets roll är att säkerställa att organisationen är effektiv, säger Ann-Sofi Lodin.

Att gå från åtta centrala kanslier till ett enda gemensamt koncernkontor förenklar och främjar samarbetet mellan olika funktioner.

— Genom den nya organisationen skapar vi en god grund för att all den kompetens vi har bland våra medarbetare kan användas effektivt. Vi går från en bra organisation till en ännu bättre, säger, Ann-Sofi Lodin.

Bakgrund

  • Regionkansliet, hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, sekretariaten för kultur, miljö och kollektivtrafik, regional utveckling, rättighet och folkhälsa upphör 15/4 och ersätt av ett centralt tjänstemannakansli, Koncernkontoret. Till Koncernkontoret flyttas också VGR-IT, samt Inköp. Inom Koncernkontoret finns också Prehospitalt och Katastrofmedicinskt centrum (PKMC), Smittskydd/Asyl, Regionalt Cancercentrum (RCC) och Registercentrum (RC).
  • Förändringsarbetet har pågått sedan hösten 2014. Det nya koncernkontoret etableras 15/4.
  • Samordningen innebär ett effektivare ledningsstöd till den politiska organisationen med fokus på målstyrning och uppföljning. Genom att skapa en samordnad förvaltning tar man tillvara befintlig kompetens, undviker dubbelarbete och blir ett ännu effektivare ledningsstöd till både Västra Götalandsregionens politiska ledning och utförarna.
  • Genom organisationsförändringen beräknas de centrala kanslierna minska sina kostnader med 26 miljoner kronor.


Kontaktperson: Ann-Sofi Lodin, regiondirektör - 0706 32 11 65 och Marina Olsson, personaldirektör – 0706 30 58 57


Läs meddelandet som PDF