Pressmeddelande
Från SÄS
2012-01-12 08:00


Förbättrad livskvalitet för patienter med insulinbehandlad diabetes


Med hjälp av en blodsockermätare (CGM) kan diabetiker dosera insulinet på ett jämnare sätt, vilket motverkar att patienten drabbas av bland annat hjärt- och kärlkomplikationer i framtiden.

Sedan april 2010 erbjuds patienter med svårstyrd diabetes samt gravida med insulinbehandlad diabetes att använda en mätare som kontinuerligt beräknar blodsockernivån. Den senaste utvärderingen visar att behandlingen haft en mycket god effekt. Enligt HbA1c, ett sätt att mäta behandling av diabetes, ger mätaren 2-3 gånger högre behandlingseffekt än vad som enligt vetenskapliga studier klassas som god.

Många patienter försöker att undvika ”känningar”, det vill säga för låga blodsockervärden, inför situationer som exempelvis träningspass eller möten, genom att höja blodsockret. Det innebär att många diabetiker ofta har en för hög blodsockernivå, vilket kan leda till hjärt- och kärlkomplikationer som exempelvis hjärtinfarkt, stroke, njursvikt, blindhet eller fotsår senare i livet. Mätaren, som fästs på huden med ett plåster, känner av blodsockervärdet dygnet runt och larmar om nivån blir för låg.

Detlef Hess processägare diabetesprocessen- Med hjälp av mätaren vågar patienterna ligga på ett lägre värde, vilket är bra för deras framtid eftersom det innebär lägre risk för diabetesrelaterade komplikationer. Dessutom slipper de oroa sig för att få känningar och må dåligt på grund av en för låg blodsockernivå, säger Detlef Hess.

Gravida patienter kan med hjälp av mätaren hålla jämna låga blodsockervärden, som näst intill motsvarar nivån hos friska personer. Det ökar möjligheterna till en normal tillväxt av det ofödda barnet och mindre risk för komplikationer vid födseln.

 

 Högupplöst bild: Detlef Hess, processägare för diabetesKontaktperson: SÄS pressjour 033-616 24 44


Läs meddelandet som PDF