Pressmeddelande
Från SÄS
2012-01-11 08:00


Patienter erbjuds sms-påminnelse inför besök


Syftet är att minska antalet uteblivna besök på sjukhuset samt ge en ökad service till patienter.

SMS-påminnelseTjänsten är i bruk sedan årsskiftet och patienten ger sitt samtycke via en blankett som finns tillgänglig vid mottagningar och incheckningen i huvudentrén. Ett sms skickas ut dagen innan ett planerat besök och ersätter inte den skriftliga kallelsen. Förhoppningen är att påminnelsen ska bidra till att minska antalet uteblivna besök som under 2011 uppgick till ca 14 000 på SÄS.

- Kan vi undvika att patienter uteblir från sina besök, bidrar det både till att korta vårdköer samt att våra resurser på mottagningarna nyttjas på ett bättre sätt. Dessutom är det en ökad service till våra patienter, säger Martti Valkonen servicechef på sjukhuset.

Tjänsten omfattar patienter som har ett inbokat besök, förutom några få undantag som exempelvis besök till röntgen och operation. På grund av sekretess innehåller påminnelsen endast dag, klockslag samt att besöket gäller hälso- och sjukvården. Patienter som är under 15 år kan få påminnelsen skickad till vårdnadshavare. Information om sms-påminnelsen finns vid incheckningen i huvudentrén samt vid mottagningar.Kontaktperson: Martti Valkonen, servicechef, 033-616 10 00
SÄS pressjour, 033-616 24 44


Läs meddelandet som PDF