Pressmeddelande
Från SÄS
2011-06-10 07:00


SÄS kirurgklinik har en av landets bästa ST-utbildningar


Senaste granskningen visar på toppresultat.

Resultatet från senaste kvalitetsgranskningen av SÄS kirurgklinik visar att kliniken får högsta betyg inom utbildningsmiljö, intern kompetens, lokaler och utrustning, verksamhetens omfattning, tjänstgöringens upplägg samt handledning och uppföljning.
- Det här är ett bevis på att vår utbildning håller en hög standard eftersom inspektionen är mycket detaljerad och det krävs ett noggrant arbete. Det är en förmån att arbeta med en drivande studierektor och engagerade handledare och medarbetare som skapar ett mycket bra arbetsklimat, säger Lars Rex, verksamhetschef på kirurgkliniken.

SPUR-undersökningen, som genomförs av IPULS, Institutet för Professionell Utveckling av Läkare i Sverige, är en granskning av kliniker för att kvalitetssäkra ST-utbildningarna.
- Vi är mycket imponerade av arbetet. Kliniken är väl värd att lyftas fram som ett föredöme för andra utbildningskliniker, säger Peter Elbe en av inspektörerna som genomfört undersökningen för IPULS.

ST-läkare kirurgkliniken SÄS

Längst fram f v Lars Rex, verksamhetschef kirurgkliniken och Valeri Strokan, ST-studierektor kirurgkliniken, sjukhusövergripande studierektor för ST-läkare, tillsammans med ST-läkare på kirurgkliniken. Fotograf Bosse Haglund, SÄS

Avgörande för en bra ST-utbildning är att sjukhuset har utvecklat en funktion som ansvarar för utbildningen och därmed har avsatt tid för att planera och organisera menar Valeri Strokan som är ST-studierektor för kirurgkliniken samt sjukhusövergripande studierektor för ST-läkare.
- Framgången beror på att det finns en tydlig struktur för utbildningen samt goda förutsättningar för ST-läkarna att uppnå delmålen, säger Valeri Strokan.
Socialstyrelsen har fastställt krav som gäller för utbildningen men inte hur de ska uppnås. Valeri Strokan har arbetat fram dokument och checklistor som tydligt beskriver hur de 20 delmålen inom utbildningen ska genomföras. Dokumentationen omfattar bland annat kursupplägg, ansvarsområden samt utbildningskrav för handledare. Genom schemalagda studietimmar kan ST-läkarna avsätta tid för utbildningen och arbeta med exempelvis kvalitets- och förbättringsarbete samt vetenskapligt arbete.
- Vi har genom en tydlig kommunikation med berörda medarbetare lyckats engagera hela verksamheten, vilket är en förutsättning för att ST-läkarna ska kunna disponera tid till utbildningen, säger Valeri Strokan.

En annan viktigt framgångsfaktor är att SÄS organiserar kurser inom kommunikation, ledarskap, kvalitet- och förbättringsarbetet, medicinsk vetenskap samt folkhälsa och prevention. Att SÄS kan garantera ST-läkarna en plats, innebär stora fördelar eftersom det nationellt sett finns mycket få kursplatser inom dessa ämnen, vilket ofta leder till att utbildningen drar ut på tiden.

- Vi har också utvecklat andra kurser bland annat inom operationsteknik där vi opererar på grisar, vilket ger en nyttig och viktig erfarenhet av praktiskt arbete, förklarar Valeri Strokan.

Klinikens goda rykte visar sig bland annat genom ett högt tryck på kirurgklinikens ST-tjänster och Valeri Strokan ser även effekter hos sjukhusets övriga kliniker.
- Många har inspirerats av vårt sätt att arbeta och har tagit efter utbildningsbeskrivningar och checklistor som vi utarbetat.

Inom övriga tre områden som undersökningen omfattar visar granskningen på förbättringsområden inom bland annat självstudier och ST-läkarnas dokumentation. Alla förbättringsområden har åtgärdats under våren.

Högupplöst bild ST-läkargrupp kirurgkliniken Kontaktperson: Lars Rex, verksamhetschef kirurgkliniken, Valeri Strokan, ST-studierektor kirurgkliniken, sjukhusövergripande studierektor för ST-läkare, 033 - 616 10 00, Pressjour 033 - 616 24 44


Läs meddelandet som PDF