Pressmeddelande
Från SÄS
2011-12-16 14:00


SÄS styrelse godkänner överenskommelse, verksamhetsplan samt budget


Styrelsen för Södra Älvsborgs Sjukhus sammanträdde på fredagen. På mötet godkändes vårdöverenskommelsen, verksamhetsplanen samt budget för 2012. 

Överenskommelsen gäller specialiserad vård, viss högspecialiserad vård samt närsjukvård. Ersättningen blir totalt 2 735 mkr, vilket inkluderar en kompensation för kostnadsökningar på 2,2 procent jämfört med 2011. Samtidigt ingår ett effektiviseringskrav på 0,7 procent, vilket innebär en nettoökning på 1,5 procent.

Fortsatt ansträngd ekonomi

Sjukhusets ekonomiska situation kommer att vara fortsatt mycket ansträngd under 2012. Budgeten inför nästa år visar att sjukhuset har ett strukturellt underskott motsvarande 237 mkr. För att komma till rätta med underskottet har sjukhuset i sin verksamhetsplan identifierat ett antal åtgärder som ska minska kostnaderna nästa år med 93 mkr. Åtgärderna omfattar bland annat att sjukhuset ska minska kostnaderna för bemanningsföretag, läkemedel, personal och köpt specialistvård. Vidare ska man definiera ett standardutbud för operationsmateriel samt se över hyreskostnaderna. Dessutom utreder man möjligheterna att ersätta vissa 7-dygnsvårdavdelningar med 5-dygnsvårdavdelningar och införa dagsjukvårdsenheter istället för slutenvård.

-Vi tycker det är en bra plan samtidigt som vi under året kommer att fortsätta identifiera ytterligare åtgärder för att nå vård och ekonomi i balans, säger ordförande Peter Rosholm.

Optimera flöden är nytt fokus för 2012

Optimera flöden är sjukhusets nya fokus som ska stötta verksamheten i arbetet med att åstadkomma vård och ekonomi i balans. Det handlar om att se över arbetssätt och identifiera förbättringar så att resurser användas och tillvaratas på bästa sätt. Sjukhuset arbetar bland annat med att korta väntetider till 30 dagar och arbeta med utskrivningar före lunch för att bereda plats för nya patienter.

-Sjukhuset ska arbeta på ett så smidigt sätt som möjligt som både leder till ökad tillgänglighet för patienterna och bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Samtidigt som vi sparar på resurserna. Det handlar om att identifiera ständiga förbättringar i det vardagliga arbetet, säger sjukhusdirektör Thomas Wallén.Kontaktperson: Peter Rosholm, ordförande sjukhusstyrelsen, 0703-261306, Thomas Wallén, sjukhusdirektör, 033-616 10 00 Lennart Ryler, ekonomichef, 033-616 10 00 Maria Bohlin, kommunikationschef, 0708-211934


Läs meddelandet som PDF