Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-01-22 14:00


Flera fall av svår lunginflammation efter nära kontakt med fåglar


Fem fall av papegojsjuka har rapporterats i Västra Götaland under de senaste veckorna. De insjuknade hade haft nära kontakt med fåglar eller rengjort fågelbord. Smittan har med all sannolikhet inträffat i Södra Älvsborg eller i Göteborgsområdet.

Papegojsjuka är en luftvägsinfektion som orsakar andningsbesvär, feber och hosta. Sjukdomen kan vara mild, men kan även ge upphov till svår luftvägsinfektion. Papegojsjuka hos människor är ovanligt i Sverige. Under de senaste åren har två till tjugo fall rapporterats årligen i landet.

Smittämnet är en bakterie (Chlamydophila psittaci) som förekommer i smittade fåglars avföring. Smittan kan finnas hos såväl vilda som tama fåglar och sprids till människor genom inandning av damm från intorkad fågelavföring. Rengöring av fågelbord för vilda fåglar har beskrivits som en vanlig smittväg. Smittämnet kan överleva i över en månad i miljön. Tiden från smitta till insjuknande är oftast runt tio dagar men kan variera från en till fyra veckor. Papegojsjuka kan behandlas med antibiotika.

Fågelbord bör rengöras utomhus med såpvatten alternativt med desinfektionsmedel och det är viktigt att tvätta händerna noga efteråt. Inandning av damm från fågelbord innebär en ökad risk för sjukdom. Man ska inte använda högtryckstvätt när man vill spola bort fågelavföring eftersom det kan öka mängden smittämne i luften. Andningsskydd bör även användas vid rengöring av fågelträck då större risk för dammexposition föreligger.Kontaktperson: Leif Dotevall birt.smittskyddsläkare Västra Götaland 010-441 24 02
Gunilla Ockborn bitr. smittskyddsläkare Västra Götaland 031-616 29 00


Läs meddelandet som PDF