Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2012-12-11 14:00


Västra Götalandsregionen fortsätter satsa på personer med funktionsnedsättning

Gith i Göteborg fick en andra chans


Projektet som skulle ge 100 personer med funktionsnedsättning jobb i Västra Götalandsregionen har överträffat alla förväntningar. Dubbelt så många personer har fått jobb och idag beslutade regionstyrelsen att fortsätta bidra till finansieringen.
– Jag fick en andra chans och det är jag otroligt tacksam för. Jag stormtrivs med det här jobbet och är överlycklig, säger Gith Hermansson i Göteborg. 
Projektet som startade under 2009 var ett sätt att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få arbete i Västra Götalandsregionens verksamheter.
Initiativet kom ursprungligen från dåvarande handikappkommittén och personalutskottet som ansåg att Västra Götalandsregionen som stor arbetsgivare borde ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Projektet kom därefter även att omfatta rehabiliteringsinsatser och omställningsarbete för egen personal.

Fyra geografiska områden

Under 2009 skapades fyra så kallade arbetsmarknadsnoder för de geografiska områdena Göteborg, Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad. En samordnare för varje nod anställdes och har samarbetat med var sin lokal grupp med representanter från Västra Götalandsregionens olika förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företagshälsovård och fackliga organisationer.
Eftersom lönebidrag från Arbetsförmedlingen har finansierat en del av lönekostnaden och regionstyrelsen fyllt ut med resten så har Västra Götalandsregionens verksamheter kunnat anställa personer med funktionsnedsättning utan kostnad. Projektpengarna har också finansierat de fyra samordnarna som med sin kunskap om organisationen haft en viktig roll i att matcha individer till rätt arbetsplatser.
Målet för projektet var från början att skapa jobb åt 100 personer med funktionsnedsättning. Idag har dubbelt så många fått jobb, även om alla inte är på heltid.

Självförtroendet har vuxit

En del av dem som anställts inom projektet har under tiden övergått till ”vanliga” jobb både inom och utanför Västra Götalandsregionen.
– Många av dem vi anställt har inte varit ute i arbetslivet alls tidigare. De jobb vi har kunnat erbjuda har gjort att deras självförtroende vuxit så att de har vågat ta steget ut i arbetslivet, säger Stig Lindholm på Västra Götalandsregionens HR-strategiska avdelning.
Gith Hermansson jobbade som undersköterska i 20 år och har också arbetat i en hälsokostbutik. Skador i nacke och rygg gjorde att arbete i vården blev omöjligt och när hon sades upp från butiken på grund av arbetsbrist kom arbetslösheten som följde på det nästan som en chock.

Katastrof att vara arbetslös

– Jag har arbetat sedan jag var 13 år och var inte förberedd på hur enormt svårt det är att få ett arbete idag. Särskilt om man också har en funktionsnedsättning. Jag kände mig helt värdelös och tappade självkänslan totalt. Det var rena katastrofen, berättar Gith. Efter två års arbetslöshet fick Gith chansen till ett arbete inom arbetsmarknadsnod Göteborg. Idag arbetar hon på Sahlgrenska Universitetssjukhusets HR-servicecenter med olika administrativa uppgifter.
–  Det här har verkligen öppnat möjligheter för mig. Jag har successivt fått pröva mig fram, alla har ställt upp på mig och jag känner att jag verkligen behövs. För mig är det här helt enormt, säger Gith.

Fakta:

Regionstyrelsen har avsatt 11,5 miljoner per år under tre år till projektet.
Arbetsmiljödelegationen har också bidragit till finansieringen vilket inneburit en budget på sammanlagt 16,5 miljoner per år.
Projektet avslutas vid utgången av 2012 men arbetsformerna ska bestå och de kunskaper och erfarenheter man fått under projekttiden ska tas till vara och utvecklas vidare.
Regionstyrelsen beslutade att avsätta 14,3 miljoner av det personalpolitiska anslaget under nästa år. Ansvaret för att följa upp och utveckla arbetet läggs på personalutskottet. När det gäller rehabiliteringsåtgärder och omställningsarbete för egen personal ska det i fortsättningen skötas inom ordinarie HR-organisation.Kontaktperson: Stig Lindholm, HR-strategiska avdelningen, regionkansliet: 0703-690775
Annika Helin, samordnare arbetsmarknadsnod Göteborg: 031-3432773, 072-230 32 42. Gith Hermansson: 0708-925822


Läs meddelandet som PDF