Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2012-12-11 14:00


Västra Götalandsregionen fortsätter satsa på personer med funktionsnedsättning

John i Uddevalla fick jobb mot alla odds


Projektet som skulle ge 100 personer med funktionsnedsättning jobb i Västra Götalandsregionen har överträffat alla förväntningar. Dubbelt så många personer har fått jobb och idag beslutade regionstyrelsen att fortsätta bidra till finansieringen.
– Det här jobbet blev min räddning, säger John Hinge i Uddevalla som är en av 25 personer som fått jobb i NU-sjukvårdens centralarkiv. Projektet som startade under 2009 var ett sätt att öka möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få arbete i Västra Götalandsregionens verksamheter.
Initiativet kom ursprungligen från dåvarande handikappkommittén och personalutskottet som ansåg att Västra Götalandsregionen som stor arbetsgivare borde ta ett större ansvar för att anställa personer med funktionsnedsättning. Projektet kom därefter även att omfatta rehabiliteringsinsatser och omställningsarbete för egen personal.

Fyra geografisk områden

Under 2009 skapades fyra så kallade arbetsmarknadsnoder för de geografiska områdena Göteborg, Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad. En samordnare för varje nod anställdes och har samarbetat med var sin lokal grupp med representanter från Västra Götalandsregionens olika förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, företagshälsovård och fackliga organisationer.
Eftersom lönebidrag från Arbetsförmedlingen har finansierat en del av lönekostnaden och regionstyrelsen fyllt ut med resten så har Västra Götalandsregionens verksamheter kunnat anställa personer med funktionsnedsättning utan kostnad.

Självförtroendet har vuxit

Projektpengarna har också finansierat de fyra samordnarna som med sin kunskap om organisationen haft en viktig roll i att matcha individer till rätt arbetsplatser.
Målet för projektet var från början att skapa jobb åt 100 personer med funktionsnedsättning. Idag har dubbelt så många fått jobb, även om alla inte är på heltid.
En del av dem som anställts inom projektet har under tiden övergått till ”vanliga” jobb både inom och utanför Västra Götalandsregionen.
– Många av dem vi anställt har inte varit ute i arbetslivet alls tidigare. De jobb vi har kunnat erbjuda har gjort att deras självförtroende vuxit så att de har vågat ta steget ut i arbetslivet, säger Stig Lindholm på Västra Götalandsregionens HR-strategiska avdelning.

Hade åldern emot sig

Regionstyrelsen har nu beslutat att avsätta 14,3 miljoner av det personalpolitiska anslaget under nästa år. Ansvaret för att följa upp och utveckla arbetet läggs på personalutskottet. När det gäller rehabiliteringsåtgärder  och omställningsarbete för egen personal ska det i fortsättningen skötas inom ordinarie HR-organisation.
John Hinge hade jobbat som verktygsmakare på samma företag i  39 år. En dag föll han och krossade armbågen så illa att högerarmen blev i det närmaste obrukbar. Efter förnyad operation och två års sjukskrivning stod det helt klart att John aldrig skulle kunna jobba som verktygsmakare igen.
– Det kändes mörkt. Jag var handikappad, hade ont och kunde inget annat än det jag jobbat med tidigare. Dessutom har jag diabetes och åldern emot mig. Vem skulle vilja anställa mig bland alla som söker jobb? Jag låg och grubblade på kvällarna och hade svårt att sova, berättar John.
Men så i våras hörde arbetsförmedlingen av sig om ett arbete i NU-sjukvården.
Centralarkivet behövde hjälp med att skanna in röntgenplåtar och pappersjournaler för arkivering.

Underbart att komma igång

Det var underbart för mig att få komma igång i arbetslivet igen. Tänk att få lära sig något nytt. Det trodde jag aldrig, säger John som stortrivs på jobbet och tycker att arbetsuppgifterna är både intressanta och omväxlande.
Regionstyrelsens beslut betyder att John och hans arbetskamrater till att börja med har fått jobben förlängda till 30 juni 2013.
Enligt chefen för centralarkivet Eva Bergenson finns det jobb till 25 personer i ytterligare fyra år om man så vill.
– Det är 31 miljoner dokument som ska bort härifrån och det här är jobb som inte hinns med annars, säger hon.

Fakta:

Regionstyrelsen har avsatt 11,5 miljoner per år under tre år till projektet.
Arbetsmiljödelegationen har också bidragit till finansieringen vilket inneburit en budget på sammanlagt 16,5 miljoner per år.
Projektet avslutas vid utgången av 2012 men arbetsformerna ska bestå och de kunskaper och erfarenheter man fått under projekttiden ska tas till vara och utvecklas vidare.
Regionstyrelsen beslutade att avsätta 14,3 miljoner av det personalpolitiska anslaget under nästa år. Ansvaret för att följa upp och utveckla arbetet läggs på personalutskottet. När det gäller rehabiliteringsåtgärder  och omställningsarbete för egen personal ska det i fortsättningen skötas inom ordinarie HR-organisation.Kontaktperson: Stig Lindholm, HR-strategiska avdelningen, regionkansliet: 0703-690775
Lovisa Arkland, samordnare nod fyrbodal: 0522-93318, 076-786 95 36 Eva Bergenson chef NU-sjukvårdens centralarkiv 010-4356582, 070-3206371 John Hinge: 0707-341750


Läs meddelandet som PDF