Pressmeddelande
Från Regionkansliet
2015-01-21 16:00


Västra Götalandsregionen ökar friskvårdsbidraget för sina anställda.


 

Personalutskottet beslutade idag att öka friskvårdsbidraget till alla anställda. Samtidigt införs en regiongemensam aktivitetskatalog så att fler aktiviteter inom hälsoområdet kan erbjudas till alla anställda inom Västra Götalandsregionen.

 

-        Som Sveriges största arbetsgivare är det viktigt att vi är ett föredöme när det gäller hälsofrämjande arbete. Med en aktivitetskatalog ökar också valmöjligheten för de anställda. Vill man ha kostrådgivning, massage eller yoga kan man också välja det, säger Gunilla Levén (M) ordförande i personalutskottet.

 

Bakgrunden är att sjukskrivningstalen ökar i hela landet vilket medför stora kostnader och problem i verksamheterna. Ett årligt friskvårdsbidrag är också ett led i att bli en attraktiv arbetsgivare. En enhetlig lägstanivå på 1 200 kronor per anställd och år införs från och med i år successivt i alla förvaltningar och bolag. Den enhetliga nivån ska vara genomförd den 1 januari 2017 och gäller alla regionanställda.Kontaktperson: Gunilla Levén (M) 0703/053202
Marina Olsson, personaldirektör 0706/305857


Läs meddelandet som PDF